Výsledky grantového kola 2018

Pondelok 23. apríl, t. j. uzávierku tohto ročníka, stihlo celkovo 15 projektov. Požadovaná suma na podporu všetkých projektov bola 5 938 €, vyčlenená suma bola vo výške 5 132,11 €.

Členovia Grantovej komisie sa na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:

Výsledky grantového kola 2018
Poradové číslo Názov projektu - opis Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1 A bolo Svetlo KR Bratislava 400,00 €
2 „Sečovce 2018“ – krajská prehliadka hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov. KR Košice 400,00 €
3 Chceme byť spolu ZO č.22 Lučenec 400,00 €
4 Je to pre mňa tabu KS Košice 338,00 €
5 Ihlice nepotrebujem, prsty použijeme a štrikovať sa naučíme OSSR Martin 400,00 €
6 Štrikovačky KS Bratislava 400,00 €
7 Zvýšme svoju gramotnosť a naučme sa vypracovať projekt. KR Žilina 400,00 €
8 Dokážem to zvládnuť aj sám KS Prešov 400,00 €
9 Priatelia z digitálneho sveta ZO č.8 Čadca 400,00 €
10 Sme tu 20 rokov! KS Banská Bystrica 400,00 €
11 Ja už to viem, naučím aj teba ZO č.43 Svidník 400,00 €
12 A ideme ďalej... KR Banská Bystrica 400,00 €
13 Športová streľba pre zrakovo postihnutých ZO č.12 Humenné 394,11 €
SPOLU 5 132,11 €
Projekty nepodporené z dôvodu nedostatku finančných zdrojov:
Poradové číslo Názov projektu - opis Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
14 Exkluzívne bytové aranžmány ZO č. 39 Trnava 0,00 €
15 História okolo nás ZO č. 16 Košice a okolie 0,00 €

Všetkým organizačným zložkám, ktoré sa o podporu uchádzali, ďakujeme a veríme, že úspešné projekty prinesú ľuďom so zrakovým postihnutím veľa radosti z nových vedomostí a zručností.