Vyhlasujeme fotografickú súťaž Cesta svetla 2018

Aj tento rok si brúsime zuby na snímky, ktorých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Nekladieme žiadne obmedzenia, nežiadame žiadne vstupné poplatky, ale trváme na poriadne dobrom nápade! V čierno-bielom alebo farebnom prevedení ho spolu s riadne vyplnenou a podpísanou prihláškou pošlite do 30. septembra na našu adresu. Odborná porota pozostávajúca aspoň z troch členov posúdi do 20. októbra umeleckú hodnotu doručených prác a rozhodne o tom, ktoré tri sú v danej kategórii najlepšie. Informácie o počte súťažiacich, zložení poroty, výsledkoch súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny v hodnote 100, 50 a 30 €, sa na našej stránke objavia do konca novembra.

Touto aktivitou oslovujeme už pätnásty rok nielen fotografov (profesionálnych i amatérskych, umelcov so zrakovým postihnutím, ale aj bez neho), ale aj širokú verejnosť. Tej prostredníctvom viacerých expozícií usporadúvaných naprieč Slovenskom a stolového kalendára predstavujeme najzaujímavejšie snímky.

Inšpirujte sa fotografiami, ktoré zaujali porotu v roku 2017 či 2016 a stiahnite si propozície (formát doc, 40kB), informácie o podmienkach (formát doc, 42kB) a prihlášku do súťaže Cesta svetla 2018 (formát doc, 97kB).

Realizáciu súťaže finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a spoločnosť VELUX Slovensko.

logo Ministerstva kultúry SR

logo spoločnosti Velux