Bodka k bodke alebo Vyhlásenie Súťaže braillovských esejí 2018

Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation a Braille Mainichi vyhlasuje 12. ročník Súťaže braillovských esejí. Jej cieľom je propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii. Svoju predstavivosť a kreativitu môžete využiť naplno aj pri výbere formy– nemusí ísť len o rozprávanie životného príbehu, napísať môžete i list, báseň či interview...

Témy Súťaže braillovských esejí 2018

  • Úloha Braillovho písma v podpore ľudí so zrakovým postihnutím pri zúčastňovaní sa na politickom, ekonomickom, kultúrnom, sociálnom a rodinnom živote
  • Braillovo písmo v ére technického rozvoja, jeho využívanie v každom veku človeka
  • Braille a hlasovanie vo voľbách
  • Život s Braillovým písmom– pri tejto téme sa môžu prejaviť napríklad učitelia, prepisovatelia, všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom Braillovo písmo používajú alebo ho ešte len chcú používať. Môžete priniesť vecný popis potenciálnej inovácie či nápady na spropagovanie Braillovho písma v celej Európe.
  • Zábavné príbehy s Braillovým písmom
  • Budúcnosť Braillovho písma
  • Aké výhody a aké nevýhody má Braillovo písmo v porovnaní s využívaním hlasového výstupu, načítaných kníh či dokumentov
  • Braillovo písmo a hudba
  • Braillovo písmo a prístup k cestovnému ruchu

Podmienky účasti

Zúčastniť sa môžu všetci používatelia Braillovho písma vrátane vidiacich osôb bez ohľadu na ich vek. Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu esej. Táto má byť v digitálnom formáte, ideálne s príponou doc, docx alebo rtf. Esej napíšte v slovenčine, tých, ktoré postúpia do európskeho kola, zabezpečíme preklad do angličtiny. Ak však autor ovláda angličtinu, uvítame aj jeho vlastný preklad. rozsah eseje v slovenskom jazyku je 1000 slov (s toleranciou +/– 100 slov). V hlavičke eseje (nad nadpisom) je nutné uviesť meno, priezvisko, pohlavie, vek autora, jeho krajinu, počet slov v slovenčine a jednu z vyhlásených tém, v rámci ktorej svoju esej prihlasujete. Autor prihlásením svojej eseje súhlasí s postúpením autorských práv výlučne pre Európsku úniu nevidiacich, ktorá následne môže práva postúpiť ďalej.

Na víťazov európskeho kola súťaže čaká finančná odmena vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 amerických dolárov.

Svoju esej nám môžete zaslať najneskôr do 8. júna 2018 e-mailom na ostruziar(zavináč)unss.sk alebo poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Z doručených esejí vyberie ÚNSS maximálne päť, ktoré preložené do angličtiny zašle organizátorovi súťaže. Výsledky by mali byť známe krátko po 30. septembri 2018.

Tešíme sa na vaše príspevky