Ako na vysokej škole úspešne študovať so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Termín: 15. – 18. apríla 2018
Miesto konania: Bratislava, Univerzita Komenského

Pre koho je stretnutie určené:

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);
 • primárne pre študentov 3. ročníkov (predmaturitných), ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný počet účastníkov: maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť: finančná spoluúčasť študenta s ŤZP je 10 eur. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami. V prípadoch potreby náročnejšej asistencie odporúčame hradenie nákladov na účasť osobného asistenta konzultovať individuálne (mailom, telefonicky).

Uzávierka prihlasovania: svoj záujem prosíme hlásiť mailom na elena.mendelova(zavináč)rec.uniba.sk, telefonicky na 02/602 95 166 alebo poštou na adresu Univerzita Komenského, Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 najneskôr do 31. marca 2018.

Prihláška na sústredenie prestredoškolákov so zdravotným postihnutím na stiahnutie, formát rtf, 78kB

Informácia o prístupnosti miesta konania a akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave, v prístupných priestoroch. Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba. V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Témy pracovného programu sústredenia

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole;
 • práva a povinnosti vysokej školy a študenta so špecifickými potrebami;
 • osobnostná pripravenosť na štúdium na vysokej škole;
 • možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole;
 • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich);
 • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty);
 • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných);
 • akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...);
 • štúdium v zahraničí;
 • koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami;
 • stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím;
 • návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier.

Tradícia sústredení

Tohtoročné sústredenie nadväzuje na dlhšiu tradíciu. Skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí sú dokumentované v niekoľkých výstupoch, napr. vo videodokumente o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených, ktorý pripravili samotní účastníci, v publikácii Kam smerujeme a ako sa nám darí.... Odporúčame zoznámiť sa aj s informačnou príručkou Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím. Tieto dokumenty odporúčame pozrieť si študentom, ktorí sa rozhodujú, či sa na sústredenie prihlásia, ich rodičom a učiteľom.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
tf.: 02/ 602 95 166
e-mail: elena.mendelova(zavináč)rec.uniba.sk
Mgr. Renáta Dubovecká
Tel.: 02/ 602 95 573
E-mail: dubovecka(zavináč)cezap.sk
Web: www.cezap.sk