Sečovce 2018

Krajská rada ÚNSS Košice a základná organizácia ÚNSS č.38 Trebišov organizujú v dňoch 23. a 24. augusta 2018 v Kultúrnom dome na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach, v poradí už 17. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov pod názvom „Sečovce 2018“. Prehliadka pre verejnosť sa uskutoční v piatok 24. augusta so začiatkom o 14:00 hod.

V rámci tohto tradičného podujatia môže svoj hudobný, či spevácky talent prezentovať prostredníctvom rôznych žánrov každý zrakovo postihnutý občan SR, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím a potvrdením Krajského strediska ÚNSS, alebo školy v prihláške. V prípade účasti speváckej, alebo hudobnej skupiny je podmienkou, aby aspoň jeden člen skupiny bol zrakovo postihnutý.

Viac o podujatí sa dozviete z propozícií, ktoré uvádzame spolu s prihláškou.

Propozície - Sečovce 2018, formát rtf, 61kB,
Prihláška - Sečovce 2018, formát rtf, 242kB,
Plagát Sečovce 2018 - pozvánka pre verejnosť, formát rtf, 309kB.

Toto podujatie bolo podporené z grantových prostriedkov ÚNSS a dotáciou Mesta Trebišov.