Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha

Slovenské národné múzeum – Historické múzeu na Bratislavskom hrade pripravilo výstavu diel významného gotického rezbára, ktorým len ťažko hľadáme konkurenciu. Jej súčasťou je hmatová línia pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov –kópií vybraných diel Majstra Pavla z Levoče sa môžu dotknúť a preskúmať tak jedinečnosť jeho tvorby.

Svätá Trojica z Polomy (Trón milosti)
Fotografia: Svätá Trojica z Polomy (Trón milosti)

V pondelok 22. januára 2018 o 15.30 si popri estetickom zážitku môžete dopriať aj poriadnu dávku informácií, a to na podujatí s názvom Dotyk s dielom Majstra Pavla. V Historickom múzeu na Bratislavskom hrade sa uskutoční prezentácia činnosti Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Pracovníci knižnice sa zamerajú na podujatia, prácu a služby Oddelenia knižnično-informačných služieb, Oddelenia redakcie, na produkty a služby Oddelenia tlače a expedície a Oddelenia zvukových štúdií. Informácie o tom, ako pracovať s ľuďmi so zrakovým postihnutím, môžu byť prínosom predovšetkým pre pracovníkov múzeí, galérií, knižníc a ďalších kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Súčasťou podujatia bude uvedenie unikátnej knihy pre nevidiacich, ktorá predstavuje najvýznamnejšie dielo Majstra Pavla – hlavný oltár v Chráme sv. Jakuba v Levoči.

Pozvánka na Dotyk s dielom Majstra Pavla
Fotografia: Pozvánka na Dotyk s dielom Majstra Pavla

Vstup na podujatie je voľný.