Konferencia o osobnej asistencii

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach zorganizoval 27. novembra 2017 konferenciu k problematike osobnej asistencie Osobná asistencia – overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím (formát docx, 33kB), Košice 2017. Ako organizátori informovali už v pozvánke, zámerom konferencie bolo upozorniť predovšetkým na nutnosť návratu k podstate osobnej asistencie a sformovať skupinu, ktorá bude pokračovať v riešení problematiky na celonárodnej úrovni a pokúsi sa docieliť, že podmienky pre osobnú asistenciu budú dôstojné a jej budúcnosť nebude ohrozená. Záštitu nad konferenciou prevzala Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zvukové i video záznamy viacerých príspevkov už organizátori zverejnili na stránke Forumoa.

Prítomní o problémoch osobnej asistencie diskutovali
Fotografia: Prítomní o problémoch osobnej asistencie diskutovali

Príspevok Mariána Kozáka
Fotografia: Príspevok Mariána Kozáka

Auditórium
Fotografia: Auditórium