Zdravé oči už v škôlke s podporou spoločnosti BILLA Slovensko

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou BILLA Slovensko a dáva jej nový rozmer. Už niekoľko rokov BILLA podporuje verejnú zbierku Štvornohé oči, ktorá práve minulý rok prešla vďaka podpore Nadácie VÚB najvýznamnejšou revitalizáciou – podarilo sa nám vymeniť pôvodné pokladnice starého typu za nové, laminátové v podobe makety vodiaceho psa so šteniatkami. V súčasnosti je na verejných miestach po celom Slovensku umiestnených celkovo 85 stacionárnych pokladníc, z toho 67 v prevádzkach spoločnosti BILLA. Popri tejto už stabilnej podpore sa v tomto roku vďaka občianskemu združeniu BILLA ľuďom rozširuje spolupráca o participáciu v projektoch Nákupný asistent a Zdravé oči už v škôlke. Viac ako 10 000 detí v škôlkarskom veku v 200 materských školách tak bude môcť prejsť bezplatným preventívnym meraním zraku priamo v škôlke. „Projekt berieme ako vynikajúcu príležitosť rozšíriť našu angažovanosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti,“ povedala v súvislosti s projektom Zdravé oči už v škôlke marketingová riaditeľka BILLA Slovensko Denisa Pernicová.

Binokulárny autorefraktometer
Foto: Binokulárny autorefraktometer

V nastávajúcich týždňoch navštívime v jednotlivých krajoch desiatky materských škôl:

Kraj Počet materských škôl
Bratislavský 26
Trnavský 20
Trenčiansky 18
Nitriansky 28
Banskobystrický 24
Žilinský 30
Prešovský 22
Košický 32

Ak chcete, aby vaša škôlka bola medzi nimi, prihláste sa čím skôr! V každom kraji budeme zaraďovať prihlásené materské školy do termínovníka podľa dátumu odoslania formulára až do vyčerpania kapacít.

Meranie zrakových parametrov
Foto: Meranie zrakových parametrov

Vďaka týmto meraniam sa nám darí včas podchytiť prípadnú zrakovú chybu či poruchu, čo uľahčuje ďalšiu liečbu pod dohľadom detského oftalmológa. Skríningové meranie zrakových parametrov binokulárnym autorefraktometrom má nesporne množstvo výhod – dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, akými sú napr. astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť, je neinvazívne, bezdotykové, nemá žiadne vedľajšie účinky ani negatívne zdravotné následky, svojimi zvukovými a svetelnými efektmi prístroj priláka pozornosť dieťaťa a za niekoľko sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí zrakové parametre oboch očí súčasne. Odborne vyškolený zamestnanec ÚNSS následne výsledky vyhodnotí a každý rodič, ktorý je povinný podpísať informovaný súhlas s uskutočnením merania, vzápätí dostane potvrdenie o meraní a záver, či je u jeho dieťaťa odporúčané komplexné vyšetrenie u detského očného lekára.

Potvrdenia
Foto: Potvrdenia

Do programu je možné prihlásiť sa prostredníctvom formulára. Materské školy môžu z podnetu vedenia či jednotlivých rodičov formulár vyplniť, následne si dohodnú termín a získajú tak možnosť bezplatne zmerať zrakové parametre všetkým deťom v škôlke. Odmenou za statočnosť bude pre každého škôlkara plyšový Loptoš.

Odkaz na formulár

Srdečne ďakujeme