Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2016

Podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa odmena, ktorú dostáva osobný asistent za výkon činnosti osobnej asistencie od fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, považuje za príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti a podlieha dani z príjmu fyzických osôb. To platí i v prípade, ak osobný asistent túto činnosť nevykonáva ako svoju živnosť. Tento príjem nie je možné považovať za príjem zo závislej činnosti.
Prinášame vám podrobné informácie, ako postupovať pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie, ktorá bola vykonávaná v uplynulom roku.