Medzinárodný projekt Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia v cieľovej rovinke

V podmienkach Slovenska má mládež so zrakovým postihnutím značne obmedzené možnosti aktívneho trávenia voľného času – ponuka špecializovaných aktivít je veľmi obmedzená, výber z tých existujúcich mainstreamových programov prakticky nulový. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa preto spolu so Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých študentov (DŠIS) a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) pustila do medzinárodného projektu Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia (Youth Activation – Long Term Ambition). Jeho zámerom bolo pripraviť skupinu aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to, aby túto situáciu zmenili, t. j. povzbudiť ich k angažovanosti a samostatnému tvorivému rozvoju svojich myšlienok a vlastných projektov, ktorými by sami vytvárali možnosti a príležitosti na aktívne trávenie voľného času pre rovnako znevýhodnených mládežníkov. Projekt sme realizovali v štyroch pilotných krajoch (v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom) a trval od septembra 2015 do decembra 2017.

Poznatky z množstva vzdelávacích aktivít s využitím moderných neformálnych metód vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov sú zhrnuté v dvoch hlavných projektových výstupoch: v príručke pre pracovníkov s mládežou a v príručke pre mladých lídrov. Zavŕšením projektu bola konferencia s názvom Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu, ktorá sa uskutočnila v piatok 24. novembra 2017 v hoteli Mercure Bratislava. Jej súčasťou bolo aj odovzdanie Čestného uznania ÚNSS jednej z dobrovoľníčok projektu YALTA Zuzane Fährerovej, ktorá v medzinárodnej Súťaži braillovských esejí 2017 získala v silnej konkurencii krásne 3. miesto v kategórii Junior.

"Pevne verím, že sme vďaka projektu YALTA naštartovali mladých ľudí k ďalšej aktivite. Určite aj v budúcnosti sú im dvere ÚNSS vždy otvorené! Z našej strany ponúkame podporu a tešíme sa na nové nápady,“ povedala na margo projektu jeho hlavná koordinátorka Tímea Hóková.

Závery, ktoré z projektu YALTA vyplynuli

  • Potreba systematickej práce s mladými ľuďmi v ÚNSS – od poskytovania sociálnych služieb smerujúcich k ich nezávislosti až po vytváranie príležitostí pre ich angažovanie sa v štruktúrach ÚNSS.
  • Potreba profesionalizovanej koordinácie práce s mladými ľuďmi a dobrovoľníkmi v rámci štruktúr ÚNSS.
  • Hľadanie finančných možností na ďalšiu profesionalizáciu a na zatraktívnenie aktivít ÚNSS.

Projekt YALTA sme realizovali vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+