Braillovská olympiáda

Celosvetovo sa šíri obava, že technológie, ako sú e-knihy, zvukové knihy a čítače obrazovky môžu nahradiť Oných šesť reliéfnych bodov, ktorých kombináciou (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznačiť písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické a chemické symboly, dokonca notový záznam. Ani takmer 200 rokov po jeho vzniku sa však Braillovo písmo nedostáva do úzadia. Pre ľudí so zrakovým postihnutím predstavuje kompetenciu, nezávislosť a rovnosť.

Zuzka Pohanková si vybojovala 2. miesto v I. kategórii Čítanie Braillovho písma
Foto: Zuzka Pohanková si vybojovala 2. miesto v I. kategórii Čítanie Braillovho písma

Na národných, ba medzinárodných úrovniach existuje množstvo podujatí, ktorých cieľom je propagovať Braillovo písmo ako nástroj gramotnosti nevidiacich ľudí a podporiť jeho výučbu. Na Slovensku túto pozíciu v rokoch 1992 – 2015 zastávala celoštátna Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma. Jej inováciou sa zrodila Braillovská olympiáda, ktorej 1. ročník sme vyhlásili 14. marca t. r.

Šikovnosť prstov nevidiacich a slabozrakých sa ukázala v štyroch disciplínach: Čítanie Braillovho písma (v I. kategórii sa predstavili zrakovo postihnutí, ktorí sa Braillovo písmo naučili na prvom stupni ZŠ, v II. kategórii tí, ktorí to zvládli na 2. stupni ZŠ a v dospelosti), Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji, Korektúra braillovského textu a Lekáreň. Zo štyroch kvalifikačných kôl, ktoré prebehli v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a v Martine, postúpilo do finále prvých šesť súťažiacich v každej disciplíne v absolútnom poradí. A tak si celkovo 15 braillistov z celého Slovenska 17. až 19. novembra v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici v Bratislave zmeralo svoje sily.

Víťazi 1. ročníka Braillovskej olympiády
Foto: Víťazi 1. ročníka Braillovskej olympiády

Vyvrcholením Braillovskej olympiády bolo Bodkobranie. Nápad hlavného koordinátora Josefa Zbraneka, aby sa slávnostný galavečer stal súčasťou Noci divadiel 2017, sa vďaka spolupráci s pedagogičkou z odboru herectva na VŠMU Zuzanou Stranovskou a jej študentmi 2. ročníka podarilo dotiahnuť do úspešného konca. Etúd na Braillovo písmo zaznelo v sobotu 18. novembra od 19:00 hod. v Divadelnej sále VŠMU na Svoradovej 4 v Bratislave hneď niekoľko. Na úvod to bol hold vzdaný klaviristom Ondrejom Rosíkom, po ňom divákov opantal Josef Zbranek, ktorý im hravou formou ozrejmil princíp Braillovho písma, jeho možnosti a použitie. Ale akáže by to bola Noc divadiel bez divadelného predstavenia? Určite sa zhodneme, že Shakespeare a Moliére na svojej popularite a atraktivite ani rokmi nič nestratili, preto jedným z bodov programu Bodkobrania bolo čítanie dialógov zo Sna Noci svätojánskej, Othella a Mizantropa. Ženských postáv sa zhostili víťazi Braillovskej olympiády, mužským prepožičali hlasy študenti 2. ročníka herectva na VŠMU.

Bodkobranie v Divadelnej sále VŠMU
Foto: Bodkobranie v Divadelnej sále VŠMU

Všetkým súťažiacim ďakujeme, že merali cestu do Bratislavy, ale predovšetkým za to, že nedovolia, aby sa Braillovo písmo z ich životov vytratilo. Víťazom srdečne blahoželáme! A kto si počínal najlepšie?, formát docx, 17kB

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a spoločnosti NOVARTIS.