Výsledky grantového kola 2017

Do grantového kola v roku 2017, ktorého uzávierka bola 28. 4. 2017, bolo zaslaných 13 projektov. Požadovaná suma finančných prostriedkov za všetky bola vo výške 5 116,80 €, vyčlenená suma bola vo výške 5 319,14 €.

Členovia Grantovej komisie sa na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:

Výsledky grantového kola 2017
Poradové číslo Názov projektu - opis Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1 Pohyb ako terapia ZO č. 22 Lučenec 400,00 €
2 Nitky, stužky, krosienka máme a plátenko vyrobíme OSSR Martin 400,00 €
3 Podporná skupina KS Bratislava 400,00 €
4 Spolu sme aktívni ZO č. 61 Banská Štiavnica 400,00 €
5 To tu ešte nebolo – Očko tancuje HIP-HOP ZO č. 25 Nitra 400,00 €
6 Prezentácia ÚNSS v našom meste ZO č. 12 Humenné 400,00 €
7 ‚‚Zrakáči” na turistike ZO č. 43 Svidník 400,00 €
8 Banskobystrický showdown KS Banská Bystrica 400,00 €
9 Zvýšme si vedomosti o práci vo funkciách KR a ZO ÚNSS KR Žilina 400,00 €
10 Chceme byť lepší KR Banská Bystrica 400,00 €
11 Zdobíme si ikebany ZO č. 39 Trnava 316,80 €
12 Nikto nie je dokonalý... KR Prešov 400,00 €
13 Výlet s dobrovoľníkmi ZO č. 30 Prešov 400,00 €
SPOLU 5 116,80 €

Blahoželáme a prajeme úspešnú realizáciu projektov!