Vyhlásenie grantového kola na rok 2017!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje pre svoje nižšie organizačné zložky grantové kolo na rok 2017!

Priorita grantového kola v roku 2017: „Podpora dlhodobých aktivít rozvíjajúcich spoluprácu s miestnou komunitou.“

Žiadosti o poskytnutie grantu je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do
28. apríla 2017 na predpísanom formulári: Žiadosť o poskytnutie grantu, formát doc, 78kB
Rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente: Podmienky grantového kola 2017, formát doc, 65kB

Na uľahčenie vypĺňania formulára žiadosti si prosím prečítajte nasledovné informácie: Postup pri vypĺňaní formulára žiadosti, formát doc, 59kb

Grantová komisia praje všetkým veľa dobrých nápadov a radosti z realizácie úspešných projektov!