Vyhlasujeme fotografickú súťaž Cesta svetla 2017

Táto naša už tradičná kultúrna aktivita (v tomto roku nás čaká jej 14. ročník) je otvorená každému bez obmedzenia a bez vstupných poplatkov. Stačí len riadne vyplniť, podpísať a do 30. septembra 2017 na našu adresu doručiť prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou, ktorej tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách: Čierno-biela a Farebná fotografia, pričom do jednej z nich môžete prihlásiť najviac 4 snímky formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môžete poslať maximálne 8 fotografií. V prihláške, prosím, vyznačte ich počet a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Nezabudnite jednotlivé snímky označiť svojím menom, adresou a názvom.

Minimálne trojčlenná odborná porota, ktorú zostaví organizátor, fotografie do 20. októbra 2017 vyhodnotí a v každej kategórii určí 3 najlepšie práce. Pripomíname, že porota má právo niektorú z cien neudeliť a jej rozhodnutie je konečné. Do 30. novembra 2017 zverejníme na stránke www.unss.sk počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny – za 1. miesto v hodnote 100 €, za 2. miesto v hodnote 50 € a za 3. miesto v hodnote 30 €.

Vernisáž expozície najlepších zaslaných prác sa uskutoční v Bratislave v novembri 2017, v priebehu roka 2018 však bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Zo zaslaných fotografií porota vyberie tie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári ÚNSS na rok 2018.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku si môžete vyžiadať u organizátora, alebo stiahnuť po kliknutí na tieto odkazy:

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
tel: 02/ 692 034 20
web: www.unss.sk
kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic(zavináč)unss.sk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spoločnosti VELUX Slovensko

logo Ministerstva kultúry SR