Poznáme víťazov súťaže Zlatý erb 2017

V stredu 15. novembra 2017 sa na kongrese ITAPA uskutočnilo vyhlásenie výsledkov už 14. ročníka súťaže samospráv Zlatý erb o najlepšie webové sídlo, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska. Hlavným cieľom súťaže je ohodnotiť snahu a motivovať samosprávy účinne využívať informačno-komunikačné technológie na zvýšenie kvality služieb pre verejnosť.

Ceny sú udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 77 samospráv a víťazmi sa stali stránky obce Jaslovské Bohunice, mesta Bratislavy a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získala stránka mesta Bratislavy, ktorá postupuje do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, vyhlasovanej českým Združením Zlatý erb v spolupráci s Európskou komisiou.

Víťazi súťaže Zlatý erb 2017
Foto: Víťazi súťaže Zlatý erb 2017

Jedným z kritérií hodnotenia v hlavných kategóriách súťaže je úroveň prístupnosti webových sídiel. Prístupnosť je však hodnotená aj samostatne v súťaži o najlepšiu bezbariérovú webovú stránku, ktorú každoročne vyhodnocuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V tomto roku získal cenu Najlepšia bezbariérová stránka Prešovský samosprávny kraj a získal ju už po druhýkrát (prvý raz sa v metropole Šariša tešili z takéhoto úspechu v roku 2010).

A čo všetko vlastne posudzujeme? Pri hodnotení webových stránok z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím sa zameriavame v prvom rade na mieru prístupnosti informácií, ktoré chce zriaďovateľ webového sídla používateľom sprostredkovať, a pomer prístupných a neprístupných informácií – akú informačnú hodnotu vie získať človek so zdravotným postihnutím v porovnaní s človekom bez neho. Takisto si posvietime na možnosť samostatne ovládať a pohybovať sa po jednotlivých častiach webového sídla a na zrozumiteľnosť informácií, ktoré sú používateľovi sprostredkovávané.

Tieto základné pravidlá sa skladajú z množstva špecifických ukazovateľov, ktoré na webovom sídle testujeme, ako napr. alternatívne popisy obrázkov, dostatočný kontrast písma oproti pozadiu, zrozumiteľné odkazy, správne urobené formuláre, atď. Ide o vybrané povinné kritériá prístupnosti definované vo výnose ministerstva financií č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Na základe ohodnotenia týchto špecifických ukazovateľov stanovujeme celkovú bodovú hodnotu prístupnosti webového sídla, ktorá určuje jeho poradie v súťaži. Do súťaže Zlatý erb sa hodnotením prístupnosti zapájame pravidelne od jej začiatku. Naším hlavným metodikom a hodnotiteľom prístupnosti špeciálne pre túto súťaž je Vojtech Regec.

Hodnotenie prístupnosti a celá súťaž Zlatý erb má pozitívny vplyv na vývoj prístupnosti webových sídiel samosprávy. Vývoj nie je priamočiary, občas dochádza k poklesu prístupnosti, najmä pri zavádzaní nových technológií, čo sa však obvykle časom opraví. Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že prístupnosť webových sídiel samosprávy sa skutočne systematicky zlepšuje. Podiel ÚNSS na tomto procese bol v tomto roku ocenený udelením Špeciálnej ceny pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie v slovenských samosprávach Branislavovi Mamojkovi, predsedovi ÚNSS.

Branislav Mamojka preberá cenu
Foto: Branislav Mamojka preberá cenu

Podrobné informácie o súťaži Zlatý erb, o podmienkach účasti, o kritériách hodnotenia a o histórii výsledkov nájdete na stránke Zlatý erb.