Svetový týždeň glaukómu

Pod taktovkou Slovenskej glaukómovej spoločnosti odštartuje 12. marca Svetový týždeň glaukómu, ktorý bude tento rok zameraný na otázku dedičnosti tohto ochorenia. Príčina zeleného zákalu dodnes nie je známa, ale ak o ňom rodinná anamnéza hovorí, riziko, že sa glaukóm objaví, je až desaťnásobne vyššie ako u tých, ktorí ho v rodine nemajú. Ďalšími rizikovými faktormi sú vek nad 40 rokov, silná krátkozrakosť, cievne ochorenie, cukrovka či vysoký krvný tlak. Nielen správna liečba, ale predovšetkým včasná diagnostika pomôžu výrazne spomaliť progres ochorenia a v konečnom dôsledku aj zachrániť zrak.
Slovenská glaukómová spoločnosť pripravila pre verejnosť bezplatné merania vnútroočného tlaku v 14 mestách. Merania sa uskutočnia od 13. do 18. marca v nákupných centrách a zdravotníckych zariadeniach v Bratislave (Eurovea, 13. a 14. marca), v Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre, Žiline, ako aj vo viacerých medicínskych zariadeniach: UNB Antolská, očné odd. (15. marca, 11.-14.00 h), UNB Ružinov, ambulancia 43 a 51 (14. a 15. marca), v Nemocnici v Malackách vo vestibule (14. marca), vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku (16. marca na očnom oddelení), vo Fakultnej nemocnici v Martine (14. marca), vo viacerých nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v Košiciach a Prešove a takisto v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove (16. marca).
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa do Svetového týždňa glaukómu aktívne zapojí v Banskej Bystrici. V pondelok 13. marca bude v predpoludňajších hodinách v EUROPA SC verejnosti k dispozícii informačný stánok, v ktorom pracovníci Krajského strediska Banská Bystrica oboznámia so službami, ktoré ÚNSS poskytuje, a predstavia rôzne kompenzačné pomôcky pre ľudí, ktorí majú určité problémy so zrakom, napr. lupy, indikátor farieb a pod. Osvetové podujatie chystáme 15. marca aj pre študentov Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa. Pripravená je prezentácia o glaukóme, našej práci v ÚNSS. Chýbať nebude ani osobná skúsenosť so životom so zeleným zákalom z úst našej klientky. Od 17.00 pozývame všetkých na štadión Štiavničky na Beh v tme, ktorého cieľom je upozorniť na ťažkosti pacientov v pokročilom štádiu glaukómu.

Pozvánka na Svetový týždeň glaukómu v Banskej Bystrici, formát pdf, 723kB

Krajské stredisko v Žiline pripravuje svoj informačný stánok pre všetkých záujemcov na štvrtok 16. marca od 15.00 v OC Mirage a prezentáciu našej činnosti, ukážku kompenzačných pomôcok a rozhovor s klientkou, držiteľkou vodiaceho psa na piatok 17. marca v Strednej zdravotníckej škole v Žiline.

V strednej Európe je najrozšírenejší tzv. primárny glaukóm s otvoreným uhlom. Vyznačuje sa nerovnováhou medzi tvorbou a odtokom komorového moku, čo ovplyvňuje hodnoty vnútroočného tlaku. Dôsledkom jeho zvýšenia je oko pri pohmate tvrdé ako kameň, skalená rohovka, výrazne rozšírené a kľukaté cievy na povrchu oka.

V prípade, že sa vnútroočný tlak nedarí dlhodobo udržiavať v primeraných hodnotách, postupne sa začnú prerušovať nervové vlákna v očnom nerve. Prejavom týchto zmien je zúženie zorného poľa, videnie dúhových farieb pri pohľade na zdroj svetla. Samotný očný nerv po¬stupne atrofuje (vysychá) a pri nedostatočnej či nesprávnej liečbe dochádza pomerne rýchlo k úplnej strate zraku. Glaukóm nepostihuje obe oči rovnako, preto videnie viac postihnutého oka zvykne druhé oko istý čas dopĺňať, človek si tak problémy so zrakom často všimne, až keď si prekryje jedno oko. Vtedy je už poškodenie zraku väčšinou trvalé. Vhodná liečba však dokáže ochorenie výrazne spomaliť.

Výpadok centrálneho videnia pri glaukóme
Foto: Výpadok centrálneho videnia pri glaukóme

Výpadok periférneho videnia pri glaukóme
Foto: Výpadok periférneho videnia pri glaukóme