Svetový deň Braillovho písma

Kolíčková písanka s nápisom Louis Braille
Foto: Kolíčková písanka s nápisom Louis Braille

Každoročne si ho pripomíname 4. januára – v deň, kedy sa v roku 1809 narodil Louis Braille, otec reliéfneho písma, ktoré nevidiaci od východu na západ a od severu na juh používajú dodnes. Svetu bolo predstavené v roku 1825. Pozostáva z tzv. šesťbodu, ktorý tvoria dva stĺpce po troch bodoch. Ich kombináciou (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich) možno zaznamenať písmená abecedy (aj s diakritikou), interpunkčné znamienka, matematické, chemické symboly, dokonca notový záznam. Veľkosť jednotlivých bodov, vzdialenosť medzi nimi ako aj medzi riadkami sú pevne dané tak, aby bolo možné onen šesťbod poľahky zachytiť bruškom prsta. Neexistujú veľkosti písmen, ako ich pozná vidiaci človek, nijaké fonty, na zvýraznenie nemožno použiť „tučné“ písmo, ani kurzívu.

Slepecký písací stroj
Foto: Slepecký písací stroj

Napriek tomu je Braillovo písmo skutočnou abecedou rozmerom aj obsahom, je plne ortografické, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť. Vďaka týmto vlastnostiam je rovnocenné s akýmkoľvek iným písmom.

Braillovský riadok
Foto: Braillovský riadok

Braillovo písmo nie je také tajomné, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Presvedčte sa sami! Stačí kliknúť a stručný životopis Louisa Brailla, históriu písma, jeho princíp, spôsoby zápisu, reliéfnu abecedu, ale aj prekladač z a do Braillovho písma máte na dosah!