Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska k vyjadreniam pána Vladimíra Zahoranského

V Bratislave, 20. septembra 2017

Vzhľadom na dlhodobú agresívnu a nepriateľskú kampaň vedenú pánom Vladimírom Zahoranským proti Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vydávame oficiálne stanovisko ÚNSS k vzniknutej situácii.

Pán Zahoranský nie je členom ÚNSS. Nespolupracuje s ňou pri žiadnej aktivite a nie je oprávnený zasahovať do jej činnosti.

Napriek tomu šíri nepravdivé, skreslené a z kontextu vytrhnuté informácie o organizácii a jej vedení a zároveň sa stavia do pozície hovorcu všetkých nevidiacich a slabozrakých ľudí na Slovensku. Osočuje zamestnancov, obviňuje ich z obohacovania sa a ich súkromné zahraničné cesty prezentuje ako služobné cesty neoprávnene financované z prostriedkov organizácie, napáda demokratické volebné a rozhodovacie procesy organizácie, ktoré sú schvaľované jej zjazdom a ústrednou radou v súlade s jej stanovami. Svoje názory prezentuje v početných a obťažujúcich emailových správach, ktoré rozosiela na množstvo mailing listov v rámci organizácie i mimo nej. Podobným spôsobom napáda aj iné organizácie. So súhlasom organizácií Infoblind a Centrum pro nevidomé dávame k dispozícii ich stanoviská.

Systematická nenávistná kampaň pána Zahoranského v posledných dňoch tesne pred hlavnými zbierkovými dňami verejnej zbierky Biela pastelka 2017 vyvrcholila rozposielaním správ, ktoré sa týkajú finančnej situácie a využitia prostriedkov zbierky, na emailové adresy partnerov zbierky a iné adresy, ako aj médiám. Nie je pravda, že riaditeľ spoločnosti Tyflocomp, s. r. o. je jej majiteľom. Jediným vlastníkom spoločnosti je organizácia ÚNSS. Spoločnosť nemá monopolné postavenie na trhu s kompenzačnými pomôckami. Jej úlohou nie je vytvárať zisk pre ÚNSS, ale zabezpečiť maximálnu cenovú dostupnosť kompenzačných pomôcok. Preto je zisk spoločnosti v porovnaní s výnosom zbierky nepatrný. Prehľad o zisku spoločnosti je dostupný na stránke www.registeruz.sk. Verejná zbierka Biela pastelka 2017 je riadne registrovaná na MV SR pod registrovým číslom 000-2017-019500. Informácie o výnosoch a ich použití sú v súlade so zákonom k dispozícii na webovej stránke ÚNSS.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti oznamujeme, že ÚNSS podala na pána Zahoranského súdnu žalobu za poškodzovanie dobrého mena organizácie a pripravuje podanie trestného oznámenia. Zároveň si dovoľujeme požiadať našich členov, partnerov, dobrovoľníkov, priaznivcov a predovšetkým adresátov emailových správ pána Zahoranského, aby nedovolili zavádzajúcim a účelovo vykonštruovaným informáciám ovplyvniť ich postoj k našej organizácii. Veríme, že vzhľadom na výsledky našej práce a na dlhodobo budovaný kredit našej organizácie si aj naďalej zachováme vašu dôveru.

Ďakujeme!

Branislav Mamojka, predseda ÚNSS

Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS

Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska k vyjadreniam pána Vladimíra Zahoranského, formát pdf, 942kB