Patronát nad dvomi nitrianskymi pokladnicami prevzali žiaci ZŠ

Vodiaci pes. Druhé oči, ktoré nájdu hľadanú vec, upozornia na nebezpečenstvo a súčasne sú priateľom. Nenahraditeľný pomocník človeka s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorý ho dokáže bezpečne zaviesť do zamestnania, do obchodu, k lekárovi, na úrady... Túto neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa symbolizuje názov verejnej zbierky Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu: chovu, výchovy, výcviku, odovzdanie psa klientovi, tyflokynologický servis, v neposlednom rade však aj prípravu klienta na prácu s vodiacim psom formou výučby priestorovej orientácie a samostatného pohybu.

Deti si mohli budúceho vodiaceho psa aj pohladkať
Foto: Deti si mohli budúceho vodiaceho psa aj pohladkať

Minulý rok sa nám podarilo všetky pôvodné plyšové pokladnice nahradiť novými laminátovými v podobe makety vodiaceho psa so šteniatkami. Dnes je po celom Slovensku umiestnených 85 stacionárnych pokladníc, z toho 67 v prevádzkach spoločnosti Billa. Dve najnovšie – v Nitre - majú dokonca svojich patrónov: žiakov Súkromnej ZŠ UNES a ZŠ Kniežaťa Pribinu. Spolu s ambasádorkou zbierky Zuzanou Šebovou a zástupcami z našich radov ich nedávno slávnostne uviedli do služby. Prvá sa bude o príspevky uchádzať v Starom divadle Karola Spišáka na ulici 7. pešieho pluku a druhá v Krajskej knižnici Karola Kmeťka na ul. Fraňa Mojtu 18. Žiaci dokonca vymysleli laminátovým psom aj mená.

Nová pokladnica má svoje čestné miesto v knižnici
Foto: Nová pokladnica má svoje čestné miesto v knižnici

Na území mesta a Nitrianskeho kraja sú už niekoľko mesiacov rozmiestnené aj ďalšie pokladnice v podobe vodiaceho psa: v klientskom centre Mestského úradu Nitra, v Bille na Hviezdoslavovej ulici, v Cinemaxe v OC Max, v Starom biskupskom hostinci, v Divadle Andreja Bagara a v mestách Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce a Komárno.

Žiaci ZŠ podporili Štvornohé oči
Foto: Žiaci ZŠ podporili Štvornohé oči