(NE)vidieť a vedieť viac

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity nezaháľa. Choré deti v nemocnici rôznymi hrami a tvorivými dielňami zbavuje strachu z bieleho plášťa, pre dôchodcov pripravuje kreatívne popoludnia, organizoval palacinkový deň pre bezdomovcov, ale na konte toho má podstatne viac. Jednou z posledných akcií bol projekt s názvom (NE)vidieť a vedieť viac. Nápad skúsiť aj ľuďom so zrakovým postihnutím ukázať, ako poskytnúť 1. pomoc, skrsol v hlave Evy Otrubčákovej. „Mám nevidiacich rodičov, som členka základnej organizácie UNSS v Levoči, občas chodievam na podujatia, ktoré organizuje,“ priznala sa nám. „A práve na jednom z nich ma napadla táto myšlienka. A keďže študujem v Bratislave, rozhodla som sa osloviť Spolok medikov SZU.“

Bola to poriadna výzva, pretože šlo o jeden z prvých projektov tohto druhu určených vyslovene ľuďom so zrakovým postihnutím nielen v Spolku medikov, ale aj na Slovensku vôbec. Zuzana Fujáková zmobilizovala zástupcov zo všetkých fakúlt (medikov, zubárov, záchranárov a verejných zdravotníkov) a – aby vedeli, do čoho idú –s Krajským strediskom ÚNSS v Bratislave dohodla workshop, na ktorom sme im predstavili naše služby, oboznámili ich s Braillovým písmom, špecifickými spôsobmi komunikácie s nevidiacim či slabozrakým, ukázali sme im formy sprevádzania a niektoré kompenzačné pomôcky.

Úvodné slovo docenta Dobiáša
Foto: Úvodné slovo docenta Dobiáša

Prezident Slovenského Červeného kríža docent Viliam Dobiáš vyjadril projektu podporu a počas otvorenia 15 nevidiacim a slabozrakým účastníkom kurzu 1. pomoci objasnil, že podľa štatistík sa až 75 % úrazov stáva doma a akákoľvek poskytnutá 1. pomoc je lepšia ako žiadna. Na šiestich stanovištiach odborníci každému účastníkovi individuálne ukázali, čo s človekom, keď je v šoku, ako dať raneného do stabilizovanej polohy, zastaviť krvácanie, ošetriť popáleninu, dať masáž srdca a umelé dýchanie dieťaťu aj dospelému a ako pomôcť dusiacemu sa. V stánku Zdravý úsmev nám ukázali, ako sa starať o zuby, ako správne používať klasickú aj medzizubnú kefku. „Celý tento projekt bol pre nás v školení iný hlavne v tom, že sme všetko do najmenších detailov opisovali a snažili sme sa naučiť nevidiacich a slabozrakých podať 1. pomoc tak, že sa spoľahnú na zmysly, ako je hmat, sluch a čuch,“ vyznala sa jedna z iniciátorov Zuzana Fujáková.

Oživovanie bábätka s inštrukciami skúsených
Foto: Oživovanie bábätka s inštrukciami skúsených

Projekt (NE)vidieť a vedieť viac sa týmto jedným stretnutím neskončil. Ambíciou je v spolupráci s Katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU začať pripravovať krátke články o 1. pomoci a rozšíriť miesto pôsobenia aj mimo Bratislavy.

Spolku medikov SZU by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za skutočne perfektnú prípravu kurzu. Treba vyzdvihnúť, že ich nezaskočila nijaká situácia, nijaká naša otázka, so všetkým si vedeli poradiť a prispôsobiť svoj výklad nám, nevidiacim a slabozrakým. Vážime si, že sa nenechali odradiť zdanlivou nezlučiteľnosťou spojenia človek so zrakovým postihnutím a poskytovanie 1. pomoci.

Aj nevidiaci dokáže zastaviť krvácanie
Foto: Aj nevidiaci dokáže zastaviť krvácanie