Máme za sebou kvalifikačné kolá Braillovskej olympiády

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 14. marca prvý ročník Braillovskej olympiády. Táto je výsledkom inovácie celoštátnej Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorú ÚNSS organizovala v rokoch 1992 – 2015. Jej poslaním je propagácia Braillovho písma ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podpora jeho výučby. Štyroch kvalifikačných kôl (12. mája v Banskej Bystrici, 20. mája v Nitre, 10. júna v Košiciach a 23. júna v Martine) sa z 48 prihlásených pustilo do boja 41 súťažiacich.

Zápolilo sa v štyroch disciplínach:

  • Čítanie Braillovho písma: súťažilo sa v dvoch kategóriách – v I. kategórii súťažili zrakovo postihnutí, ktorí sa Braillovo písmo naučili na prvom stupni ZŠ, v II. kategórii tí, ktorí to zvládli na 2. stupni ZŠ a v dospelosti. Porota hodnotila počet správne prečítaných slov za 2 minúty.
  • Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji: súťaž prebehla bez rozdielu kategórií a hodnotil sa počet správnych úderov za 3 minúty.
  • Korektúra braillovského textu: súťažiaci mali za úlohu objaviť a presne zapísať chyby v texte a pritom žiadnu novú nevytvoriť, tzn. neoznačiť za chybu správny text. Rozhodujúce bolo správne vyriešenie úlohy, pri rovnosti bodov dosiahnutý čas.
  • Lekáreň: hlavnými kritériami na postup boli takisto správne vyriešenie úlohy a čas. Každý súťažiaci dostal balíček škatuliek od liekov označených Braillovým písmom a zoznam liekov. Súťažiaci musel zapísať rozdiely medzi obsahom v balíčku a na zozname.

Zdraví a bez bolestí sme hľadali správne lieky
Foto: Zdraví a bez bolestí sme hľadali správne lieky

Vďaka finančnej podpore firmy NOVARTIS, ktorá nám zapožičala aj nepoužité obaly na lieky, odchádzali prví traja v každej disciplíne a v každom kvalifikačnom kole s peknými cenami. Postupový kľúč do finále bol však iný: postupuje prvých šesť v každej disciplíne v absolútnom poradí. Tak napr. víťazi v čítaní I. kategórie a písaní z nitrianskeho kola sa síce tešili z pekných cien, ale na postup to, bohužiaľ, nestačilo.

Najlepší súťažiaci v Košiciach
Foto: Najlepší súťažiaci v Košiciach

Finále olympiády sa uskutoční v Bratislave 17. až 19. novembra 2017. Súťaže prebehnú v Mestskej knižnici na kapucínskej. Dvadsiati postupujúci dostanú začiatkom októbra pozvánku so žiadosťou o potvrdenie účasti. Organizátori využijú svoje právo zaradiť do konkrétnej disciplíny aj tých, ktorí budú vo finále prítomní vďaka postupu v inej disciplíne a ich výkon sa blíži výkonom prvej šestky.

Preč s chybičkami krásy!
Foto: Preč s chybičkami krásy!

Súhrn výsledkov kvalifikačných kôl Braillovskej olympiády 2017 nájdete po kliknutí na tento odkaz, formát rtf, 335kB

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

logo Ministerstva kultúry SR

Partnerom Braillovskej olympiády je spoločnosť NOVARTIS

logo Novartis