Pozor! Hlavná stanica v Bratislave sa rekonštruuje!

Železnice Slovenskej republiky začali 19.7.2017 realizovať práce na čiastočnej rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava hlavná stanica. Ide o sanáciu služobného (výťahového) podchodu v zmysle Zmluvy o dielo č. 1100077862/2017/5400/027 s dátumom účinnosti 24.6.2017 na realizáciu stavby „ŽST Bratislava hlavná stanica, prístupy pre imobilných cestujúcich na nástupištia“.

Uvedené práce súvisia s prípravou na komplexnú rekonštrukciu infraštruktúry pre zabezpečenie bezbariérového prístupu pre imobilných cestujúcich na nástupištia č. 2 - 5 pomocou samoobslužných výťahov a ich následkom bude vylúčenie prístupovej cesty pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou na nástupištia pomocou terajších služobných výťahov. Prístupová cesta na nástupištia na tejto stanici bude možná len cez úrovňový prechod na žilinskej strane, čo si vyžiada väčší čas na realizáciu prístupovej pomoci pred odchodom vlakov apo príchode cestujúcich.

Na odchod zo ŽST Bratislava hlavná stanica bude potrebné dostaviť sa najneskôr 40 min. pred odchodom vlaku. Po príchode do ŽST Bratislava hlavná stanica bude prístupová pomoc (presunu z nástupišťa č. 2 - 5 na nástupište č. 1) zabezpečená až po odsune súpravy od nástupišťa, to znamená predĺženie času presunu o cca 15 až 20 min.

Časový rozsah týchto prípravných prác sa predpokladá do 31.8.2017,., ukončenie celkovej rekonštrukcie služobného (výťahového) podchodu do 6 mesiacov.