Dvanásť patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel v Múzeu špeciálneho školstva

Slovenské technické múzeum v Košiciach je nesporne rodiskom viacerých netradičných výstav, ale túto, ktorá návštevníkov formou stredovekých oltárnych triptychov v súčasnej grafickej úprave zoznámi s dvanástimi svätcami, si rozhodne nemožno nechať ujsť. Okrem tradičných svätých patrónov remesiel sa oboznámia aj s ich modernou podobou prispôsobenou súčasným odborom a oblastiam ľudskej práce. Oblasti patrónstva jednotlivých svätcov sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov, ako sú astronómia, fyzika, chémia, fotografická technika, hodinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo či strojárstvo, ktorých vývoj dokumentuje práve Slovenské technické múzeum. Ochrancov vedy, techniky a remesiel prichýlilo Múzeum špeciálneho školstva v Levoči a prístrešok im poskytne až do 2. februára 2018.

Pozvánka na výstavu Dvanásť patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel
Obrázok: Pozvánka na výstavu Dvanásť patrónov... Ochrancovia vedy, techniky a remesiel

Cechové erby, zástavy, pečiatky a zvolávacie tabuľky najrôznejších remeselníckych cechov a spolkov nevyobrazovali patrónov toho ktorého remesla náhodne. Výber mal svoje zákonitosti – svätec sa volil podľa svojho životného príbehu, ktorý ho s daným remeslom musel spájať. Niektorí sa tak stali patrónmi dvoch aj troch remesiel súčasne. Ani pôsobenie patrónov sa však nevyhlo útokom zmien. Svätý Krištof bol v dobách minulých patrónom pútnikov, cestovateľov, dnes chráni motoristov. Svätý Izidor Sevillský patril medzi najvplyvnejších učencov raného stredoveku, vytvoril encyklopédiu z oblastí života a vedy, dnes by sme povedali databázu. Stal sa preto patrónom internetu. Na zoznámenie s návštevníkmi čakajú sv. Tomáš – patrón zememeračov, stavebníkov a architektov, sv. Dominik de Guzmán – patrón astronómov, sv. Vavrinec Rímsky – patrón telekomunikácií či sv. Medard patrón meteorológov.