Časopis Dúha po novom

Priniesť viac informácií, byť k čitateľom bližšie a predovšetkým prichádzať k nim včas. To sú tri záväzky časopisu pre zrakovo postihnutých s názvom Dúha, ktorý už sedemnásty rok v dvojmesačných intervaloch vyprevádzame na potulky po celom Slovensku. A čo ponúkne 17. ročník Dvojmesačníka Únie o Hlavných Aktivitách? Bohatší obsah, sociálny i kultúrny, s možnosťou vyjadriť názory, skúsenosti a postrehy čitateľov a užšej väzby na redakciu. Osviežujúcou novinkou bude Dúhovka, kultúrna príloha časopisu Dúha, ktorej ambíciou je poskytnúť metodickú podporu amatérskym tvorcom a dodať im energiu napredovať.

Medzinárodné abilympiády, celoslovenské prehliadky daností ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím ako Zdvihnime oponu či Dni Mateja Hrebendu sú širokej verejnosti už pomerne známe, aj informácie o jednorazových regionálnych či lokálnych podujatiach a projektoch prezentujúcich talenty z našich radov sa šíria doďaleka. Ale predsa len stále ostáva dosť takých aktivít, na ktoré sa neujde. Niet sa čo čudovať! Hudba, prednes poézie a prózy, vlastná literárna tvorba, najrôznejšie ručné práce, pletenie košíkov, korálkovanie, krúžky fotenia, maľovania, keramiky...

Slovom, v Dúhovke čakajú bok po boku informácie, reportáže a postrehy o:

  • podpore amatérskej umeleckej tvorby a tvorivých dielní nevidiacich a slabozrakých ľudí,
  • sprístupňovaní kultúrnych akcií, expozícií a historických pamiatok osobám so zdravotným, najmä zrakovým postihnutím,
  • kultúre ako záujmovej oblasti pre členov, klientov a zamestnancov ÚNSS.

Dúha do schránok

Organizačné zložky (krajské rady, základné organizácie a krajské strediská) budú aj naďalej dostávať časopis nezmeneným spôsobom. S novou ponukou prichádzame pre členov, klientov, priaznivcov a zrakovo postihnutých čitateľov, ktorí dostávajú možnosť objednať si distribúciu Dúhy v zväčšenej čiernotlači priamo do vlastnej poštovej schránky, a to len za cenu poštovného. V tomto roku to bude 3,80 € za štyri čísla. Na vašu adresu bude chodiť počnúc tretím tohtoročným číslom. Dúha v Braillovom písme, rovnako ako elektronická verzia časopisu budú naďalej distribuované bezplatne.

Na to, aby ste sa do Dúhy mohli začítať včas, stačí jediné – objednať si ju. Objednávací formulár nájdete vložený v prvých dvoch číslach Dúhy.

Dúhu si môžete objednať aj elektronicky po kliknutí na tento odkaz.