Zúčastnili sme sa na podujatí Deň chránených dielní 2017

Ľudia so zdravotným postihnutím nechcú a nepotrebujú ľútosť, ale pochopenie a rovnakú šancu v živote – v škole, v práci, pri voľnočasových aktivitách... Vo všetkom. A preto sme sa manažérom, personalistom a potenciálnym zamestnávateľom rozhodli priblížiť, ako v bežnom aj pracovnom živote fungujú ľudia s telesným, sluchovým a zrakovým postihnutím a ako im možno pomôcť. Druhý ročník podujatia Deň chránených dielní, ktorý zorganizovala spoločnosť Smart Chance, sa niesol v znamení hesla „Empatia, pomoc, rovnosť“.

Hostia si skúšali slalom pomedzi stoličky s bielou palicou
Foto: Hostia si skúšali slalom pomedzi stoličky s bielou palicou

Pre prítomných sme pripravili informačné materiály
Foto: Pre prítomných sme pripravili informačné materiály

Všetko bolo ako sa patrí – Smart Chance naservírovala prítomným teóriu aj prax. Ján Riapoš zo Slovenského paralympijského výboru rozprával o význame športu v živote ľudí so zdravotným postihnutím, Martin Mihalovič zo spoločnosti Otto Bock predstavil pomôcky zabezpečujúce zvýšenie mobility (vozíky, protézy, ortézy a pod.), Juraj Récky z Nadácie Pontis priblížil nástrahy číhajúce na ľudí so sluchovým postihnutím na trhu práce a Dušana Blašková z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúkla zopár rád, ako komunikovať so zrakovo postihnutými a ako im prispôsobiť pracovné prostredie. Najväčší úspech však zožal súťažný blok aktivít s názvom Vyskúšaj si hendikep. Dvojčlenné tímy sa pretekali v slalome pomedzi stoličky najprv na invalidnom vozíku, potom s bielou palicou a napokon sa so slúchadlami na ušiach pokúšali odčítať z pier spoluhráča čo najviac slov.

Čo vám budem rozprávať? Krátky zostrih z Dňa chránených dielní vám atmosféru priblíži azda najlepšie.