Čo ukrýva jaskyňa? Odpoveď ponúkne už XV. ročník cyklu výstav Fragmenty z prírody

Prosím, dotýkajte sa exponátov. To je jedna z najčastejších viet, ktoré sa nesú chodbami Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2003 prezentuje exponáty zo zbierok múzea z oblasti zoológie, botaniky, mineralógie, speleológie, paleontológie či speleoarcheológie v rámci cyklu výstav Fragmenty z prírody, na realizácii ktorých sa podieľa Krajské stredisko ÚNSS v Žiline a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Jednotlivé predmety sú zakaždým vyberané predovšetkým pre slabozrakých a nevidiacich návštevníkov a to tak, aby mali dostatočnú výpovednú hodnotu a boli prístupné hmatom, sluchom, príp. čuchom a chuťou. Vystavované exponáty sú doplnené popismi v Braillovom písme a podrobným opisným výkladom.

Pozvánka na výstavu Čo ukrýva jaskyňa?
Foto: Pozvánka na výstavu Čo ukrýva jaskyňa?

Na prelom rokov pripravilo múzeum už XV. ročník cyklu Fragmenty z prírody pod názvom Čo ukrýva jaskyňa? Návštevníkom so zrakovým postihnutím poskytne obraz o tom, čo bolo na počiatku, akým spôsobom vznikla jaskyňa, čo ju vypĺňa a aké formy života sa v nej nachádzajú. Nevidiaci a slabozrakí budú mať možnosť prezrieť si nielen vápenec, skorodovaný vápenec či kalcit, ale aj dvojitý, cibuľový stalaktit a stalaktit s výrastkami, pokochať sa aj pagodovitým stalagmitom, bradavcovitými, nátekovými a mäkkými sintrami. Ale to stále nie je všetko! Zvláštnu pozornosť je venovaná netopierom, ktoré práve jaskyne často využívajú ako svoje úkryty a zimoviská.

Vernisáž výstavy sa bude konať 22. novembra 2017 o 10.00 hod. Verejnosti bude prístupná do 14. januára 2018 v priestoroch múzea na Školskej 4 v Liptovskom Mikuláši.

Výstavu spojenú s prednáškou plánuje múzeum prezentovať aj v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Základnej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Levoči. Uskutoční sa 13. decembra 2017.