Čítanie bez bariér

Z túžby podporiť rozvoj a využívanie tvorivého, umeleckého a intelektuálneho potenciálu ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú vzťah k literárnej tvorbe a prednesu, a rozchýriť, že ani nevidiacim či slabozrakým nechýba kreativita, sa v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene zrodil projekt s názvom Čítanie bez bariér. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a základnou organizáciou ÚNSS Zvolen uskutočnili štyri autorské čítania a besedy so žánrovo príbuznými autormi – jeden mal zrakové postihnutie, druhý nie. Pre zrakovo znevýhodnených sa na tento účel (ale nie len) v rámci projektu zakúpila elektronická stolová lupa.

Integrácia ľudí so zrakovým postihnutím do spoločnosti prostredníctvom osobných stretnutí so širokou verejnosťou, zvýšenie povedomia o literárnej tvorbe nevidiacich a slabozrakých a ich začlenenie do kultúrneho a verejného života v regióne. To sú neodškriepiteľné pozitívne výsledky projektu Čítanie bez bariér.

Organizátorom sa chceme veľmi pekne poďakovať nielen za vynikajúci nápad, ale aj jeho prevedenie, vyzdvihnúť správnu ruku pri výbere hostí a hľadaní druhého do páru. Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok, za chvíle plné literatúry, humoru, poučenia a povzbudenia.

Uskutočnené autorské čítania a besedy

Ondrej Kalamár a Josef Zbranek, formát docx, 1,9MB
Ján Petrík a Alica Gajanová, formát docx, 2MB
Rasťo Piško a Michal Herceg, formát docx, 2MB
Hana Lasicová a Viera Petrovčinová, formát docx, 2,2MB