Branislav Mamojka bol opäť zvolený za člena predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia

V dňoch 13. – 14. mája sa za účasti viac ako 200 prítomných – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia konalo v Madride výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia(EDF). Uskutočnilo sa pod záštitou členov EDF zo Španielska CERMI a Nadácie ONCE. V rámci zhromaždenia sa uskutočnila aj konferencia pri príležitosti 20. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia pod názvom Situácia po 20 rokoch: Budujeme inkluzívne hnutie osôb so zdravotným postihnutím pre lepšiu budúcnosť.

Celé podujatie otvoril predseda EDF Yannis Vardakastanis. Pripomenul účastníkom významné úspechy, ktoré hnutie v oblasti zdravotného postihnutia dosiahlo za uplynulých 20 rokov, ale poukázal aj na výzvy, ktoré nás čakajú, a na to ako, ako im čeliť. Vyzdvihol obrovský význam ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskou úniou. Pripomenul však, že EÚ musí stáť pri svojich občanoch a usilovať sa o zlepšenie ich životných podmienok vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Vo svojom príhovore sa venoval aj významu aktívnej účasti osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií na živote spoločnosti v súlade s mottom celého hnutia: „Nič o nás bez nás!“

Druhý deň zhromaždenia sa niesol v duchu budúcnosti hnutia osôb so zdravotným postihnutím a ich úspešného boja za rovnosť a spravodlivosť v sociálnej oblasti.

Na svojom valnom zhromaždení delegáti zvolili predsedu EDF, ktorým sa znova stal Yannis Vardakastanis, predsedníctvo a výkonný výbor. Do predsedníctva bol už tretíkrát zvolený aj predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.

Viac o výročnom generálnom zhromaždení Európskeho fóra zdravotného postihnutia sa dočítate na tomto odkaze.