Audiokomentár. Veľká neznáma?

Zvyšovať informovanosť o novinkách v oblasti informačných technológií, úrovni ich prístupnosti a poskytovať návody na ovládanie aplikácií sa Centrum technických a informačných služieb ÚNSS snaží aj prostredníctvom on-line magazínu Blindrevue. Jeden z posledných príspevkov sa týka televízneho vysielania s audiokomentárom pre nevidiacich divákov. Vzhľadom na to, že v tejto oblasti panuje medzi užívateľmi so zrakovým postihnutím aj napriek jeho dlhoročnej dostupnosti množstvo otáznikov, radi by sme dali do pozornosti článok s názvom Televízne vysielanie s audiokomentárom, ktorý priblíži, čo to vlastne ten audiokomentár je, ako vzniká, ako ho zapnúť, čo je vhodné zobrať do úvahy pred výberom spoločnosti, ktorá nám ho sprostredkuje, ako sú programy s AD označované a kde je možné nájsť o ich vysielaní informácie, ale aj omnoho viac.

Odkaz na článok Televízne vysielanie s audiokomentárom na stránkach BlindRevue.sk.