Aký je aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím?

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiadali vo štvrtok 5. októbra v Expo klube bratislavskej Incheby rovnomennú konferenciu. Podujatie bolo sprievodnou akciou výstavy Non-Handicap 2017. Bližšie informácie o jednotlivých príspevkoch môžete získať po kliknutí na nižšie uvedené odkazy. Prvý blok prednášok s názvom Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a práva osôb so zdravotným postihnutím (formát docx, 18kB) priblížil tento zatiaľ najkomplexnejší súbor priorít, nástroj na presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorého heslom je Nikoho nenechať bokom. Zamerali sme sa na vzťah Agendy 2030 k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutín a stav implementácie odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím nielen pre Európsku úniu, ale aj pre Slovensko.

V druhom bloku konferencie sa rečníci sústredili na európsku a národnú legislatívu a podporu prístupnosti prostredia, služieb a tovarov (formát docx, 19kB). Predmetom nášho záujmu bola Smernica EÚ o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií, Marakéšska zmluva a stav procesu prípravy Európskeho aktu o prístupnosti. Z viacerých projektov programu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík boli predstavené dva: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám, ktorý realizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a Bratislavský samosprávny kraj, a Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých, na ktorom sa podieľa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a mesto Nitra. Pod drobnohľadom z hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím sa ocitlo aj samotné výstavisko Incheba, záverečné minúty boli venované projektu Slovensko bez Bariér a zhodnoteniu prieskumu Únie miest Slovenska o tom, ako miestne samosprávy riešia požiadavky na bezbariérovosť.