Partnerské projekty sme predstavili regionálnym novinárom

V dňoch 15. - 17. júna sa v hlavnom meste uskutočnilo 44. stretnutie redaktorov Klubu firemných a regionálnych médií Slovenského syndikátu novinárov. Súčasťou jeho programu bola účasť na tlačovej konferencii ÚNSS a spoločnosti BILLA Slovensko, na ktorej sme novinárom predstavili projekty Zdravé oči už v škôlke a Nákupný asistent. Oba vstupujú do ďalšej fázy s cieľom maximalizovať ich dosah a prospešnosť. Na tlačovej konferencii vystúpili Dušana Blašková a Ivana Potočňáková za ÚNSS a Tomáš Staňo za spoločnosť BILLA Slovensko. Moderátorkou podujatia bola ambasádorka programu Zdravé oči už v škôlke Aneta Parišková.

Tlačová konferencia
Foto: Tlačová konferencia

V období od 1. 1. do 30. 6. 2017 skontrolovali zrakoví terapeuti ÚNSS v rámci programu Zdravé oči už v škôlke zrak 10 380 deťom v 220 materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Na základe nameraných zrakových parametrov odporučili 1 411 deťom (14 %) pre podozrenie na rozvoj zrakovej poruchy navštíviť detského očného lekára.

Redaktori z regionálnych médií si so záujmom pozreli inštruktážne video, pomocou ktorého zaškoľuje Billa svojich zamestnancov na poskytovanie služby Nákupný asistent. Súčasťou vzdelávacieho programu sa onedlho stanú náučné plagáty s prezentáciou pravidiel asistencie pútavou komixovou formou. Cieľom je uviesť ich postupne do všetkých 137 prevádzok Billy na Slovensku. Plagáty umožnia šíriť myšlienku programu nielen medzi zamestnancami, ale i zákazníkmi reťazca. Ten ohlásil aj pripravované rozšírenie poskytovania služby – k trom prevádzkam v Bratislave (Segnerova ulica v Karlovej Vsi, Cubicon v Mlynskej doline a Nobelovo námestie v Petržalke) pribudnú ďalšie dve, v ktorých má komunita nevidiacich a slabozrakých ľudí silné zastúpenie: Levoča a Ružomberok.

Súčasťou programu tlačovej konferencie bola aj ukážka práce s kompenzačnými a optickými pomôckami a prezentácia spôsobu, akým uľahčujú život ľuďom so zrakovým postihnutím. Novinári si ju so záujmom vyskúšali.

Novinári si skúšali písať Braillovo písmo na Pichtovom stroji
Foto: Novinári si skúšali písať Braillovo písmo na Pichtovom stroji

Rozoznávanie mincí naslepo
Foto: Rozoznávanie mincí naslepo

Ďalšie kroky 22- člennej skupiny Klubu firemných a regionálnych médií SSN viedli na seminár o smerovaní Európskej únie po odchode Veľkej Británie a postavení Slovenska v prípadnom jadre Európy, kde diskutovali s poslancami Európskeho parlamentu Pálom Csákym a Ivanom Štefancom a riaditeľom kancelárie EP na Slovensku Robertom Hajšelom. Záver ich programu patril návšteve obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu.