Bodky do toho! Zapojte sa do Súťaže braillovských esejí 2016!

Európska únia nevidiacich v spolupráci so spoločnosťou Onkyo Corporation a Braille Mainichi vyhlasuje 10. ročník Súťaže braillovských esejí s cieľom propagovať dôležitú úlohu Braillovho písma pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii.

Aj tento rok si môžete vybrať z viacerých tém tú, ktorá je práve vám najbližšia:

  • Úloha Braillovho písma v podpore ľudí so zrakovým postihnutím pri zúčastňovaní sa na politickom, ekonomickom, kultúrnom, sociálnom a rodinnom živote
  • Braillovo písmo v ére technického rozvoja, jeho využívanie v každom veku človeka
  • Braille a hlasovanie vo voľbách

To je len niekoľko príkladov, ako môžete túto tému uchopiť.

  • Život s Braillovým písmom - v tejto téme sa môžu prejaviť napríklad učitelia, prepisovatelia, všetci tí, ktorí používajú Braillovo písmo akýmkoľvek spôsobom alebo ho ešte len chcú používať. Môžete priniesť vecný popis potenciálnej inovácie, nápady na spropagovanie Braillovho písma v celej Európe
  • Zábavné príbehy s Braillovým písmom
  • Budúcnosť Braillovho písma
  • Aké výhody a aké nevýhody má Braillovo písmo v porovnaní s čiernotlačou

Pri spracovaní týchto tém chceme povzbudiť autorov, aby využili svoju predstavivosť a boli kreatívni i v použití rôznych foriem– nemusí ísť len o rozprávanie životného príbehu, napísať môžete i list, báseň či interview.

Podmienky účasti

Zúčastniť sa môžu všetci používatelia Braillovho písma, vrátane vidiacich osôb bez ohľadu na ich vek. Každý súťažiaci môže prihlásiť len jednu esej. Táto má byť v digitálnom formáte, ideálne s príponou doc, docx alebo rtf. Esej napíšte v slovenčine, tých, ktoré postúpia do európskeho kola, zabezpečíme preklad do angličtiny. Ak však autor ovláda angličtinu, uvítame aj jeho vlastný preklad. rozsah eseje v slovenskom jazyku je 1000 slov (s toleranciou +/- 100 slov). V hlavičke eseje (nad nadpisom) je nutné uviesť meno, priezvisko, pohlavie, vek autora, jeho krajinu, počet slov v slovenčine a jednu z vyhlásených tém, v rámci ktorej svoju esej prihlasujete. Autor prihlásením svojej eseje súhlasí s postúpením autorských práv výlučne pre Európsku úniu nevidiacich, ktorá následne môže práva postúpiť ďalej.

Na víťazov európskeho kola súťaže čaká finančná odmena vo výške 2 000, 1 000 alebo 500 amerických dolárov.

Svoju esej nám môžete zaslať najneskôr do 10. mája 2016 e-mailom na adresu blaskova(zavináč)unss.sk alebo poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. Z doručených esejí vyberie ÚNSS maximálne päť, ktoré preložené do angličtiny zašle organizátorovi súťaže. Výsledky by mali byť známe krátko po 30. septembri 2016.

Tešíme sa na vaše príspevky