Výnos Bielej pastelky 2015 bol o 11 % vyšší než vlani

Každoročná verejná zbierka sa konala na celom území Slovenska v období od 15. júna do 31. decembra.

Výnosy z jednotlivých foriem, ktorými ste nás mohli podporiť, sú nasledovné:

  • zo zasielania dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky: 4469,44 €,
  • z príspevkov do stacionárnych pokladničiek: 5014,92 €,
  • z SMS správ v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti mobilných operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia: 8354 €,
  • z kúpy špeciálneho puku s podpisom ambasádora Michala Handzuša: 1908,77 €.

Počas dvoch hlavných zbierkových dní (25. a 26. septembra) sa takmer 4000 dobrovoľníkov vybralo do 300 slovenských miest a obcí a vyzbieralo do rekordného počtu pokladníc rekordných 98 841,60 €. Celkový výnos verejnej zbierky Biela pastelka 2015 dosiahol čiastku 116 682,64 €, z toho čistý výnos predstavoval sumu 87 762,03 €.

„Všetkým vám, ktorí ste nás finančne podporili, ale aj vám, ktorí ste sa na príprave a realizácii tejto verejnej zbierky podieľali, úprimne ďakujeme. Vážime si akýmkoľvek spôsobom prejavenú priazeň, ktorá nám spoločne pomôže zabezpečiť zrakovo postihnutým podporu a služby, ktoré potrebujú na plnohodnotné začlenenie sa do bežného života,“ povedala Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Príprava jubilejného 15. ročníka Bielej pastelky, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. septembra 2016, je už v plnom prúde. Tešíme sa na vás všetkých v našich infostánkoch a v uliciach.