SKN v Levoči sprístupnila kandidátne listiny pre zrakovo postihnutých

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči s podporou Ministerstva vnútra SR sprístupnila kandidátne listiny k nadchádzajúcim voľbám. V polovici februára boli tieto materiály distribuované medzi zrakovo postihnutých buď vo zvukovej podobe, alebo v Braillovom písme. Kandidátky sú záujemcom k dispozícii vo všetkých krajských strediskách ÚNSS, vo verejných knižniciach, ktoré majú oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, ako aj v inštitúciách, ktoré pracujú s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Žiadateľom SKN zašle kandidátky aj na požiadanie.