Poďte sa pozrieť na YALTU!

V ÚNSS sme ukončili vzdelávanie mladých lídrov a dobrovoľníkov. Cyklus školení zameraných na prácu s rovesníckou skupinou, líderské a komunikačné zručnosti, tvorbu projektov a manažment dobrovoľníkov absolvovali mladí ľudia so zrakovým postihnutím i bez neho v rámci medzinárodného projektu YALTA (Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia). Lektori pri práci s mladými ľuďmi využívali predovšetkým metódy neformálneho a zážitkového učenia. Všetky nadobudnuté zručnosti zúročia mladí lídri a dobrovoľníci pri naštartovaní vlastných aktivít v Bratislavskom, Nitrianskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Vďaka YALTA videu a motivačnej piesni sa aj vy môžete preniesť do atmosféry tohto sviežeho a veľmi živého projektu. Prajeme príjemný zážitok!

Odkaz na video z projektu YALTA.

Za spoluprácu ďakujeme Jane a Kamilovi Polnerovcom (kamera, strih a kompletizácia videa), Lucii a Mirovi Spevákovcom (nahranie a spracovanie YALTA piesne), Petrovi Zbrankovi (zloženie a naspievanie YALTA piesne), Josefovi Zbrankovi (text YALTA piesne) a za účinkovanie všetkým účastníkom projektu.