82. Medzinárodný kongres nevidiacich esperantistov v Nitre

Historické mesto Nitra hostilo od 23. do 30. júla pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku prestížny 101. Svetový kongres esperanta. Vôbec prvý takýto kongres (či skôr festival esperanta a esperantskej kultúry) na Slovensku sa venoval sociálnej a jazykovej spravodlivosti a počtom zúčastnených, dĺžkou trvania a zastúpením jednotlivých krajín išlo o najväčšie medzinárodné podujatie počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Počas kongresu sa konali aj 3 sprievodné odborné podujatia, ktorými sa esperanto otváralo širokej verejnosti, a to Jazykovo­politická konferencia krajín V4, Stredoeurópske medzináboženské fórum (CEIF 2016) a 20. medzinárodný medicínsky esperantský kongres.

Ani zrakovo postihnutí sa však nedali zahanbiť. S pomocou Slovenskej esperantskej federácie zorganizovalo pri tejto príležitosti Medzinárodné združenie nevidiacich esperantistov (LIBE) 82. Medzinárodný kongres nevidiacich esperantistov. Uskutočnil sa od 30. júla do 6. augusta a jeho hlavnou témou boli moderné technológie v živote nevidiacich. 29 esperantistov z 12 krajín v modernej kongresovej sále Študentského domova A. Bernoláka SPU Nitra absolvovalo zdokonaľovacie rýchlokurzy, ale vypočuli si aj rôzne prednášky. Dozvedeli sa napríklad čo-to o sociálnych službách v Bulharsku, o živote nevidiacich v Japonsku a histórii gitary.
ÚNSS bohužiaľ nemá vo svojich radoch výkonných esperantistov (jediným Slovenským účastníkom bol Stanislav Škultéty, ktorý bol pri príležitosti svojho blížiaceho sa jubilea čestným hosťom), preto bola základná organizácia v Nitre poverená počas kongresového týždňa reprezentovať ÚNSS ako národnú organizáciu nevidiacich.
Po otvorení, v ktorom predseda ÚNSS, Branislav Mamojka, prezentoval činnosť našej organizácie a svojimi odpoveďami uspokojil množstvo diskutujúcich, nasledoval Slovenský národný večer. S pásmom ľudových piesní vystúpila spevácka skupina Radosť, 2 choreografie predviedol krúžok scénického tanca Očko, niekoľko filmových melódií zahral klavirista Peter Zbranek, program ukončila country skupina Domovina. Prítomných zaujali aj výrobky tvorivých dielní krúžku Radka. Naši hostia si v krátkosti stihli prezrieť aj miniatúry známych svetových stavieb, reliéfne karikatúry, niektorí si vyskúšali aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich či veslársky trenažér.

Veľmi pekne ďakujeme Petrovi Balážovi, jeho týmu dobrovoľníkov zo SKEF a personálu ŠD A. Bernoláka.

A pre filatelistov jedno malé upozornenie: Slovenská pošta pripravuje v tejto súvislosti špeciálnu emisiu poštových známok. Spestrite si zbierku týmito výnimočnými kúskami!

82. Medzinárodný kongres nevidiacich esperantistov v Nitre

82. Medzinárodný kongres nevidiacich esperantistov v Nitre