Historia magistra vitae... ale naozaj všetkých

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni zorganizovalo s finančnou podporou dotačného systému Ministerstva kultúry SR v dňoch 24. - 26. mája 2016 konferenciu pod názvom Múzeum pre všetkých. Hlavnou témou bolo sprístupňovanie výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a kultúrnych podujatí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Keďže pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v tejto oblasti najväčšmi pomôže dostatočné množstvo informácií a impulzov práve zo strany znevýhodnených osôb, prednášajúci boli nielen z kultúrnych inštitúcií, ale aj organizácií, ktoré ich zastrešujú, a to zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Samozrejme, nechýbala ani problematika zrakovo postihnutých. Jozef Hlubovič z Krajského strediska ÚNSS v Prešove prezentoval možnosti využitia QR-kódov pri sprístupňovaní expozícií nevidiacim a slabozrakým návštevníkom, jeho kolegyňa Andrea Pavlovská predstavila formy sprevádzania a komunikácie s ľuďmi so zrakovým postihnutím a Vladimír Cintula sa zameral na Braillovo písmo a sprístupňovanie múzejných expozícií. Veľmi podnetné boli aj príspevky o multifunkčných orientačných a informačných systémoch, teda hmatové a vodiace prvky, audio systémy či reliéfna grafika. Program spestrila aj exkurzia v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a hradu v Starej Ľubovni, kde si pre návštevníkov pripravili ukážku svojej práce sokoliari zo ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

Historia magistra vitae... ale naozaj všetkých

Historia magistra vitae... ale naozaj všetkých

Výsledkom konferencie bude neformálny manuál základných krokov nevyhnutných na úspešné sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií. Súbor príspevkov a prezentácií bude v printovej forme distribuovaný do kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.
Za skutočne ukážkovú organizáciu konferencie veľmi pekne ďakujeme p. Daliborovi Mikulíkovi, riaditeľovi Ľubovnianskeho múzea, a Jozefovi Balužinskému, správcovi hradu v Starej Ľubovni.

Svoju poklonu vyjadril aj Josef Zbranek, v kruhoch zrakovo postihnutých známy to veršotepec, a takto zvečnil naše zážitky v knihe návštev Ľubovnianskeho múzea:

Bariéry na pranieri, riešenia sú na tanieri.
Treba robiť trocha kriku pre jednotnú metodiku.
Dať dokopy múdre hlavy pre prístupnosť na výstavy.
Na hrade v nálade.
Prešli sme ho vôle silou, nie sme spolok schodomilov.
Kto však prejde hrad, musí ho mať rád.
Na nádvorí priamo vzniká aj prekrásna keramika.
Marián je skvelý lektor.
Radosť počuť jeho reči, mnohých v tomto smere predčí.
Tešíme sa na lúke s orliačikom na ruke.
U zrakáčov nadšenie.
Vyplnil sa nám sen navštíviť aj skanzen.
Siahli sme si na zvon, brzo hnali nás von.
Tešíme sa usilovne opäť zasa do Ľubovne.