Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Jej cieľom je získať finančné prostriedky na podporu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do normálneho života. Z výťažku sa podporujú špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma či kurzy práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami. Aj vďaka takto získaným finančným prostriedkom dokážeme našim klientom sprístupňovať informácie, rozvíjať činnosti podporujúce ich samostatnosť a v neposlednom rade upozorňovať verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí, oboznamovať ich s možnosťami ich riešenia a získavať ich podporu.

V roku 2016 sa verejná zbierka začala 15. júna a trvať bude do 31. decembra. Počas tohto obdobia bude možné prispieť vkladom na účet verejnej zbierky, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 alebo online cez https://unss.darujme.sk/1197/t.

Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

Naše tradičné dvoj-trojčlenné tímy, ktoré budú za dobrovoľný príspevok ponúkať spinky v tvare bielej pastelky, budete môcť v mestách po celom Slovensku stretnúť 23. a 24. septembra. Popri zaujímavostiach v informačných stánkoch, ktoré sa budú nachádzať v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Martine, Prešove, Poprade, Svidníku a Košiciach, sme si pre vás pripravili bezplatné preventívne vyšetrenie očného pozadia (v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Topoľčanoch), ale aj lúštenie nadrozmernej krížovky s pomocou známych osobností (v Žiline). V každom informačnom stánku budete mať možnosť odovzdať staré nepoužívané okuliare, ktoré pomôžu ľuďom v krajinách tretieho sveta. Ale s len tak hocijakým zápisom do histórie sa neuspokojíme! 15. ročník Bielej pastelky ašpiruje na zápis priamo do Slovenskej knihy rekordov! Ambasádorom verejnej zbierky v tomto ročníku sa totiž stal fenomenálny Matej Tóth, čerstvý olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria. Celá kampaň sa preto ponesie v duchu prepojenia chôdze ako športovej disciplíny a chôdze nevidiacich s bielou palicou. Jej vyvrcholením bude pokus o vytvorenie rekordu v zapojení čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s bielou palicou. Trať bude merať rovných 15 metrov. Áno, presne toľko, koľko rokov slávi jubilujúca Biela pastelka. Zapojiť do pokusu o vytvorenie slovenského rekordu sa môže naozaj každý, a to vo všetkých vyššie spomínaných mestách od 10:00 do 17:00. Pripraveným programom v Bratislave vás bude ako po minulé roky sprevádzať speváčka a moderátorka Kristína Prekopová.

Navyše, v spolupráci s portálom LudiaLudom.sk sme nielen pre športovcov pripravili unikátnu dražbu predmetov, ktoré ÚNSS venovali špičkoví slovenskí športovci a ktoré sa viažu na ich najväčšie úspechy. Získať je možné dres alebo tenisky s originálnym podpisom Mateja Tótha, rukavicu Martiny Hrašnovej, veslo Jany Dukátovej, ale aj mnohé ďalšie trofeje. Dražba prebehne v období od 18. septembra do 14. októbra 2016 a jej výťažok takisto poputuje na konto Bielej pastelky.

Záštitu nad jubilejným 15. ročníkom Bielej pastelky prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Matej Tóth, ambasádor Bielej pastelky 2016: „Chodím za tých, ktorí to potrebujú.“

Najčerstvejšie informácie ponúka vynovená stránka Bielej pastelky.