Branislav Mamojka si prevzal Cenu ministra spravodlivosti

Valné zhromaždene OSN vyhlásilo v roku 1950 10. december za Deň ľudských práv. Každoročne si vtedy pripomíname prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, oslavujeme ľudské práva, ale zároveň poukazujeme na prípady ich porušovania. Desiateho decembra sa takisto udeľuje Nobelova cena za mier v Oslo.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa na Úrade vlády SR uskutočnilo odovzdávanie Ceny ministra spravodlivosti, ktorá sa za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv udeľuje už od roku 2011. Z rúk štátnej tajomníčky MS SR Márie Kolíkovej si ho tento rok prevzal predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka. Predkladateľom tohto návrhu bola s podporou všetkých svojich členských organizácií Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Následne ho odporučila Správna rada ceny.

Mária Kolíková odovzdáva cenu Branislavovi Mamojkovi
Foto: Mária Kolíková odovzdáva cenu Branislavovi Mamojkovi

Branislav Mamojka stál pri založení Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, od jej vzniku v roku 2003 je aj jej predsedom. Je členom predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), ktoré združuje strešné národné organizácie zdravotného postihnutia v rámci EÚ. Dlhé roky sa venuje obhajobe ľudských práv v oblasti zdravotného postihnutia. Od roku 2010, kedy Slovenská republika ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, sa intenzívne zaoberá jeho implementáciou do právneho poriadku Slovenskej republiky, významne sa zaslúžil o jeho sprístupnenie občanom so zdravotným postihnutím vysvetľovaním jeho významu pre obhajobu ich ľudských práv, ako aj monitorovaním jeho uplatňovania v domácom a v medzinárodnom kontexte.

V roku 2015 bol jedným z kľúčových autorov alternatívnej správy o implementácii Dohovoru pre Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorú osobne prezentoval v Ženeve na zasadnutí Výboru. V apríli roku 2016 sa ako zástupca organizácií občanov so zdravotným postihnutím zúčastnil na konštruktívnom dialógu Výboru OSN s Vládou SR. Výbor OSN následne vydal Odporúčania pre vládu SR ohľadom ďalšej implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na roky 2016 – 2020.

Branislav Mamojka sa dlhodobo venuje pripomienkovaniu legislatívy na národnej i európskej úrovni, čím výrazne prispieva k presadzovaniu práv občanov so zdravotným postihnutím do legislatívy, k zvyšovaniu povedomia občanov so zdravotným postihnutím o ich právach, ale aj povinnostiach. Od roku 1990 je nepretržite predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Bol dlhoročným predsedom nominačného výboru Európskej únie nevidiacich. Je aj členom Komisie Európskej únie nevidiacich pre spoluprácu s Európskou úniou.

Branislav Mamojka je ženatý, je starostlivým otcom troch detí a starým otcom piatich vnúčat.

„Netreba zabúdať na to, že nie všetko sa dá riešiť cez ľudské práva. Nie je to len otázka peňazí, ale jednoducho nie všetky veci sú technicky vyriešené a potrebné je aj porozumenie, solidarita a charita. Ale na druhej strane sú veci, ktoré jednoznačne považujem za otázku ľudských práv, a to je prístupnosť prostredia, dopravy, informácií, služieb a tovarov a v tomto smere budem aj naďalej tvrdo pokračovať v začatej práci. Cenu ministra spravodlivosti si veľmi vážim, hoci nepatrí len mne. Je to cena NROZP v SR ako takej, pretože všetci máme jeden cieľ a o jeho dosiahnutie sa usilujeme spoločne,“ povedal Branislav Mamojka pri prijímaní ocenenia.

Branislav Mamojka s Cenou ministra spravodlivosti
Foto: Branislav Mamojka s Cenou ministra spravodlivosti

Doterajší laureáti ocenenia za významný prínos v oblasti ľudských práv:
2011: filozof a politický spisovateľ Milan Šimečka in memoriam, profesor a politik Miroslav Kusý, kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník Anton Srholec, rádio Slobodná Európa
2012: Jozef Mikloško, sociologička a analytička Zora Bútorová, Viliam Dolník
2013: bývalá riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti Alena Pániková, zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová 2014: dlhoročná členka Rady vlády SR pre ľudské práva a veľvyslankyňa v Štrasburgu a sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva profesorka Viera Strážnická in memoriam
2015: Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)