Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím

Ponúknuť prehľad kultúrnych aktivít realizovaných priamo ľuďmi so zrakovým postihnutím, formou prezentácií a workshopov predstaviť spôsob a obsahy týchto činností jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov. To bol hlavný zámer konferencie, ktorú pod názvom Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím zorganizovala 3. – 5. novembra v Poprade Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Venovali sme sa najmä kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím, ich prístupnosti a podpore, nešlo o prehliadku amatérskych umeleckých vystúpení. Konferencia sa zaoberala metodikou, organizáciou, vzdelávaním, podporou a ďalšími aspektmi rozvíjajúcimi kultúrne aktivity.

Program bol mimoriadne pestrý: krúžok scénického tanca Očko, ktorý funguje pri Krajskom stredisku ÚNSS v Nitre, aktivity Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu s dôrazom najmä na besedy, ktoré pre čitateľov pripravujú, interpretácia estetických aktivít ZŠI pre zrakovo postihnuté deti v Levoči, školy žijúcej kultúrou, spevácky krúžok Radosť a mnohé ďalšie.

Prezentácie na konferencii
Prezentácie na konferencii

Na konferencii boli priblížené viaceré druhy umenia, ktorým sa ľudia so zrakovým postihnutím venujú. Lásku k literatúre, či už prezentovanú umeleckým prednesom, alebo vlastnou autorskou tvorbou podporuje celoslovenská súťažná prehliadka Dni Mateja Hrebendu, výtvarné umenie bolo zastúpené napr. Medzinárodnou súťažou kresleného humoru o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, i o zraku ako takom. Do tejto súťaže sa zapojilo 99 autorov z 32 krajín prakticky z celého sveta. Tridsať najlepších karikatúr bolo Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sprístupnených aj nevidiacim- každé z diel je prekryté priesvitnou fóliou, na ktorej je reliéfne zobrazená kresba, a vybavené popisom v latinke aj v Braillovom písme. Výstavy týchto prác putujú po celom Slovensku, dokonca sa stali základom nástenného obrázkového kalendára na rok 2017, ktorý vydáva SKN. Fotografická súťaž Cesta svetla takisto neobišla bez zmienky. Jej cieľom je prostredníctvom fotografií zachytiť buď fenomén svetla, alebo priamo či nepriamo priblížiť problematiku zrakového postihnutia. Výstava približne 50 najkvalitnejších snímok z aktuálneho 13. ročníka bude inštalovaná v priestoroch Slovenského národného divadla do 9. januára 2017.

Prednášky poslucháčov zaujali
Prednášky poslucháčov zaujali

Okrem prednášok bolo veľkým ťahúňom aj „trhovisko“ kultúrnych aktivít, na ktorom zrakovo postihnutí prezentovali vlastné diela, postupy ručných prác, dokumentáciu vystúpení, ocenení atď. Návštevníci sa mohli pokochať napr. ukážkami tvorby výtvarného krúžku Svetlo, ktorý pod vedením sochára Martina Dzureka funguje pri Krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave. Zrakovo postihnutí nadšenci tu skúšajú rôzne výtvarné techniky od kresby cez maľbu až po modelovanie a so svojimi prácami žnú úspechy na mnohých slovenských, ale aj zahraničných výstavách. Trhovisko ponúklo priestor aj Divadlu Zrakáč, teda skupine nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov, prezentujúcej sa na doskách, ktoré znamenajú svet, po celom Slovensku už od roku 2010. Najvzácnejším návštevníkom trhoviska bol prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Prechádzal od stánku k stánku, prezrel si naozaj všetko a všakovakými otázkami prejavoval svoj záujem o kultúrne aktivity zrakovo postihnutých.

Prezident Andrej Kiska si prezerá košíky
Prezident Andrej Kiska si prezerá košíky

Konferencie z cyklu sprístupňovanie kultúry sa konajú každé 2 roky a vždy sa sústredia na iný aspekt tejto problematiky. Uvidíme, čo bude v zornom poli v roku 2018.

Program konferencie Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím, formát doc, 1MB