Výsledky grantového kola 2016!

Do grantového kola v roku 2016, ktorého uzávierka bola 29.4.2016, bolo zaslaných 22 projektov. Požadovaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty bola vo výške: 8 471,20 €, suma vyčlenená na projekty bola vo výške: 2 857,04 €.
Členovia Grantovej komisie na základe odborného hodnotiaceho procesu rozhodli podporiť tieto projekty:

Výsledky grantového kola 2016
Poradové číslo Názov projektu - opis Predkladateľ Poskytnutá čiastka v €
1 Práca s pedigom pre pokročilých ZO č. 7 Zlaté Moravce 400,00
2 Pečenie je moja radosť KS Bratislava 320,00
3 Nobistik, nobistik skúsime s tebou vyrobiť módny hit OSSR Martin 400,00
4 Rovnováha v nás a okolo nás ZO č. 22 Lučenec 400,00
5 Sečovce 2016 - krajská prehliadka hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov KR Košice 400,00
6 Poďme cvičiť ZO č. 30 Prešov 400,00
7 Čo sa za mladi naučíš ... KS Banská Bystrica 400,00
8 Košikársky a modelársky kurz
Odmietnutý poskytnutý grant
ZO č. 12 Humenné 137,04
8 Prútený svet
Odmietnutý poskytnutý grant
ZO č. 46 Stará Ľubovňa 137,04
8 Športom k zlepšeniu zdravia, kondície- 26. ročník kolkárskeho turnaja ku Dňu nevidiacich ZO č. 12 Martin 137,04
SPOLU 2 857,04

Úspešným predkladateľom grantových projektov gratulujeme!