Deň bielej palice 2016 – vyhodnotenie

Z výsledkov dnešnej celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vyplýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo 19,5 % áut.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Prešovskom kraji (29 %) a najzodpovednejší vodiči sú v Trenčianskom kraji (13 %). Celkovo sa akcia uskutočnila na 57 priechodoch pre chodcov v 49 mestách.

Deň bielej palice 2016 - celkové výsledky
Kraj Počet áut* Autá zastavili** Autá nezastavili***
Banskobystrický 667 564 103
Bratislavský 1376 1033 343
Košický 741 577 164
Nitriansky 851 728 123
Prešovský 915 648 267
Trenčiansky 593 513 80
Trnavský 1384 1151 233
Žilinský 1197 1001 196
Suma 7724 6215 1509

* vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
** vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách
*** vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách

Deň bielej palice 2016 - Banskobystrický kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Banská Bystrica 9 33 42
Brezno 11 95 106
Lučenec 26 115 141
Veľký Krtíš 19 96 115
Rimavská Sobota 6 57 63
Zvolen 12 94 106
Žiar nad Hronom 20 74 94
Deň bielej palice 2016 - Bratislavský kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Bratislava
Ursínyho 21 90 111
Rusovecká cesta 31 52 83
Borská 64 370 434
Ružinovská 183 187 370
Štefánikova 23 128 151
Pezinok 21 206 227
Deň bielej palice 2016 - Košický kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Košice
Cottbuská 60 169 229
Čermeľská cesta 2 74 76
Budimír 22 67 89
Sečovce 18 90 108
Rožňava 34 63 97
Spišská Nová Ves 14 43 57
Michalovce 14 71 85
Deň bielej palice 2016 - Nitriansky kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Nitra
Hviezdoslavova 23 108 131
Trieda A. Hlinku 32 128 160
Levice 15 32 47
Nové Zámky 24 56 80
Komárno 11 46 57
Šaľa 5 215 220
Topoľčany 3 8 11
Zlaté Moravce 10 135 145
Deň bielej palice 2016 - Prešovský kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Prešov 128 97 225
Poprad 65 114 179
Levoča 34 170 204
Humenné 10 47 57
Vranov nad Topľou 18 22 40
Stará Ľubovňa 7 48 55
Svidník 5 150 155
Deň bielej palice 2016 - Trenčiansky kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Považská Bystrica 3 34 37
Bánovce nad Bebravou 22 136 158
Trenčín 27 67 94
Púchov 8 123 131
Partizánske 17 123 140
Myjava 3 30 33
Deň bielej palice 2016 - Trnavský kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Trnava 80 228 308
Hlohovec 0 83 83
Sereď Akcia na priechode zrušená
Dunajská Streda 29 66 95
Senica 24 77 101
Skalica 34 88 122
Piešťany 14 298 312
Galanta 52 311 363
Deň bielej palice 2016 - Žilinský kraj
Mesto Autá nezastavili Autá zastavili Celkový počet áut
Žilina
Vysokoškolákov 37 139 176
Hlinská 14 101 115
Čadca 34 102 136
Martin 17 55 72
Dolný Kubín 19 108 127
Ružomberok 20 98 118
Liptovský Mikuláš 18 245 263
Námestovo 19 63 82
Trstená 18 90 108

Vyhodnotenie

Podiel áut ktoré nezastavili v %
Kraj Autá, ktoré nezastavili v %
Banskobystrický 15 %
Bratislavský 25 %
Prešovský 29 %
Nitriansky 14 %
Košický 22 %
Trenčiansky 13 %
Trnavský 16 %
Žilinský 16 %
Celkovo 19,5 %

Z uvedeného vyplýva, že v daný deň, v daných mestách, na daných priechodoch pre chodcov a vo vybranom dvojhodinovom intervale nezastavilo nevidiacim chodcom 19,5 % áut.

Akcia sa uskutočnila v 49 mestách na 57 priechodoch pre chodcov.
Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Prešovskom kraji a najzodpovednejší vodiči v Trenčianskom kraji.

Porovnanie s rokom 2015

V roku 2015 sa akcia uskutočnila v 46 mestách a na 53 priechodoch pre chodcov. Nevidiacemu chodcovi s bielou palicou vtedy nezastavilo 20,60 % vodičov. Najmenej zodpovední vodiči boli podľa výsledkov v Košickom kraji (43,95 %) a najzodpovednejší v Trenčianskom kraji (12,90 %).