Prečítajte si, čím je pre nás naša Únia

Minulý rok sa niesol v znamení osláv 25. výročia založenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Okrem mnohých udalostí, aktivít a odbornej práce dotvárali toto obdobie predovšetkým tisícky členov a klientov, stovky zamestnancov a podporovateľov. A práve im bola pri príležitosti jubilea určená výzva zaspomínať si či zamyslieť sa nad otázkou: Čím je pre mňa naša Únia, čo pre mňa znamená?

Spôsob odpovede na otázku si mohol zvoliť každý sám. Jednoduchá veta, úvaha, verš alebo rozprávanie – fantázii a otvorenosti sa medze nekládli. Spomínalo sa na pekné i náročné chvíle, na boj s prekážkami a ich zdolávanie, na spoločne prežitý čas na rekondičných pobytoch alebo rekreácii, na prvé samostatné kroky s bielou palicou či prvý bez pomoci odoslaný e-mail, vzájomný vzťah medzi klientom a sociálnym pracovníkom alebo pracovníkom ÚNSS.

Od mája do októbra zaslalo svoje príspevky celkovo 21 autorov. Výber príspevkov bol prezentovaný na finále celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktoré sa uskutočnilo koncom minulého roka v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, a bude inšpiráciou pri tvorbe Výročnej správy ÚNSS za rok 2015.

Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí svoj vzťah k našej organizácii zhmotnili do písomnej podoby. Aj vďaka vám sa potvrdilo, že cesta, na ktorú sa ÚNSS vydala pred 25 rokmi, má zmysel.

Ste zvedaví, čím je teda pre nás naša Únia?