Projekt Zdravé oči už v škôlke prekročil v roku 2014 očakávania

Zdravé oči už v škôlke je názov a zároveň hlavný cieľ celoslovenského projektu zameraného na preventívne merania zraku detí v materských školách vo veku 3 až 6 rokov. Tieto bezplatné skríningové merania realizujeme bezdotykovo prístrojom Plusoptix, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť.

Začiatkom roka 2014 sme vo vybraných mestách spustili pilotnú fázu tohto projektu. V máji sme jeho realizáciu rozšírili do všetkých regiónov Slovenska vďaka nákupu nových meracích prístrojov - autorefraktometrov, na ktoré prispeli naši projektoví partneri. Celkovo sme v minulom roku odmerali zrakové parametre 7 606 deťom. Náš pôvodný plán počtu detí zapojených do projektu sme tak prekročili o 27%. Najviac preventívnych meraní sme zrealizovali v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, najvyťaženejšími sa stali mesiace október (1 474 detí) a november (1 204 detí). Celkovým počtom navštívených materských škôl 132 sme plán pre rok 2014 prekonali o viac ako tretinu, najväčší podiel na tom malo 34 materských škôl Bratislavského kraja. Necelá pätina všetkých detí (1 472) dostala na základe analýzy zrakových parametrov odporúčanie na návštevu detského očného lekára. S unikátnym preventívnym programom Zdravé oči už v škôlke sme sa dostali do 51 miest a obcí v rámci celého Slovenska. Počty detí, materských škôl i miest a obcí zapojených do projektu počas 12 mesiacov roka 2014 sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke.

Výsledky projektu Zdravé oči už v škôlke za rok 2014
Kraj Počet vyšetrených detí Počet MŠ Počet miest a obcí v kraji
Bratislavský kraj 1564 34 7
Nitriansky kraj 597 12 10
Banskobystrický kraj 1312 19 6
Košický kraj 1412 16 11
Žilinský kraj 964 19 4
Trenčiansky kraj 340 7 2
Prešovský kraj 843 11 3
Trnavský kraj 574 14 8
SPOLU 7606 132 51

Prevencia a skríning je v prípade očných ochorení a refrakčných chýb najdôležitejším prvkom kvalitnej odbornej starostlivosti. Zabezpečenie včasnej intervencie očným lekárom môže zabrániť rozsiahlemu poškodeniu zraku vo vyššom veku. S finančnou podporou ČSOB nadácie môžeme v preventívnych meraniach detí v bratislavskom regióne pokračovať do mája tohto roku. Pre pokračovanie projektu vo všetkých regiónoch Slovenska hľadáme ďalšie finančné zdroje napríklad aj v rámci prebiehajúcej kampane na získanie podielu zo zaplatenej dane, o ktorej sa môžete dozvedieť viac na stránke Venujte 2% z vašich daní ÚNSS.

Projekt sme v roku 2014 mohli spustiť vďaka výťažku 5. Večera dobra Gordany Turuk a podpore partnerov. Viac informácií nájdete na web stránke projektu Zdravé oči už v škôlke.

Preventívne meranie zraku detí v jednej z materských škôl:
ilustračný obrázok Zdravé oči už v škôlke 2014