Vyhlásenie grantového kola na rok 2015

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje grantové kolo na rok 2015 určené na podporu činnosti svojich nižších organizačných zložiek.

Priority grantového kola v roku 2015:

  1. priorita iba pre členskú základňu – ZO, kluby, KR
    "Podpora kreatívnych činností
  2. priorita iba pre krajské strediská
    "Podpora rozvoja terénnych sociálnych služieb pre klientov so zrakovým postihnutím"

Projekty je možné zasielať na adresu Úradu ÚNSS do 30. apríla 2015 na predpísanom formulári. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky.

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Podmienky grantového kola 2015. Na uľahčenie vypĺňania formulára žiadosti si, prosím, prečítajte informácie v materiáli Postup pri vypĺňaní formulára žiadosti. Všetky potrebné dokumenty nájdete na tejto stránke v sekcii Na stiahnutie.

Grantová komisia praje všetkým veľa dobrých nápadov a radosti z realizácie úspešných projektov.

Na stiahnutie