Vyhlásenie fotografickej súťaže Cesta svetla 2015

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlasuje dvanásty ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30.9. 2015 na adresu organizátora doručí Prihlášku spolu s minimálne jednou fotografiou.

Súťaž je otvorená v dvoch kategóriách:
1. čierno-biela fotografia
2. farebná fotografia

Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie formátu 20 x 30 cm, celkovo do súťaže môže poslať maximálne osem fotografií. Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí. Súťažiaci v Prihláške vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich. Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky. Organizátor zostaví odbornú porotu aspoň z troch členov, ktorá do 20.10. 2015 vyhodnotí fotografie a v každej kategórií určí tri najlepšie práce. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Organizátor na web stránke www.unss.sk do 30.11. 2015 zverejní počet súťažiacich, zloženie poroty, výsledky súťaže a mená víťazov, ktorí získajú ceny za 1. miesto v hodnote 100 EUR, za 2. miesto v hodnote 50 EUR a za 3. miesto v hodnote 30 EUR.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2015 verejnú výstavu. Zo zaslaných fotografií porota vyberie fotografie, ktoré budú použité v propagačnom kalendári organizátora na rok 2016. V priebehu roka 2016 bude usporiadaných viacero výstav na celom území Slovenska. Informácie o jednotlivých výstavách budú aktualizované na stránke www.unss.sk.

Podrobné podmienky súťaže a Prihlášku si záujemcovia môžu vyžiadať u organizátora alebo stiahnuť na tejto web stránke. Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
tel: 02/ 692 034 20
web: www.unss.sk
kontaktná osoba: Marián Horanič, horanic(zavináč)unss.sk

Na stiahnutie

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR

logo Ministerstva kultúry SR