Výstava kresleného humoru bola slávnostne otvorená

Stredisko integračných aktivít pre zrakovo a viacnásobne postihnutých občanov SINA Nitra, n. o. zorganizovala súťaž kresleného humoru Videnie nevidenia – i videnia s podtitulom Humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku ako takom. Do súťaže sa zapojilo 99 autorov z 32 krajín prakticky z celého sveta. Vernisáž výstavy vybraných prác autorov sa uskutočnila vo foyer Divadla Andreja Bagara v Nitre vo štvrtok 3. decembra. Výstava v divadle potrvá do 20. decembra 2015. Viac o súťaži a jej vyhodnotení sa dočítate na tomto odkaze.

Foto: Počas vernisáže výstavy 3. decembra 2015 v Nitre
Výstava kresleného humoru bola slávnostne otvorená