Súťaž kresleného humoru

Nezisková organizácia SINA Nitra n.o. vyhlasuje 1. ročník súťaže kresleného humoru pod názvom Videnie nevidenia – i videnia.

Téma: Kreslený humor o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku ako takom.

Cieľ: Humorom upozorniť ľudí, akú dôležitú úlohu plní v ľudskom živote zrak a aké prekážky musia prekonávať tí, ktorým chýba.

Súťažné kategórie:
A - autori nad 18 rokov
B - autori do 18 rokov
Propozície súťaže nájdete na stránke www.hovoriaciweb.sk

Uzávierka súťaže je 30. októbra 2015. Práce je treba zasielať na adresu organizátora:
SINA Nitra, n.o., Nedbalova 17, 949 11 Nitra
e-mail: hovoriaciweb@gmail.com, mobil: 0911 328 921

V novembri 2015 sa v Nitre uskutoční vernisáž výstavy zostavenej z najlepších súťažných prác so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien najúspešnejším autorom.

Vybrané práce budú spracované do reliéfnej formy pre sprístupnenie diela hmatom s popisom v Braillovom a zväčšenom písme.

Plagát k súťaži kresleného humoru Videnie nevidenia - i videnia, formát pdf, 1,5MB

Akciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.