Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom

Verejnú zbierku Štvornohé oči organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s cieľom získať finančné prostriedky na výchovu a výcvik psích pomocníkov pre ľudí so zrakovým postihnutím už od roku 2004. Prispieť do zbierky možno vhodením ľubovoľnej sumy do pokladnice – makety vodiaceho psa. Pokladnice sú rozmiestnené zväčša v nákupných centrách po celom Slovensku.

Verejná zbierka Štvornohé oči sa od 1.1. do 31.7. 2014 realizovala na základe Povolenia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVS3-2013/032863, jej hrubý výnos za uvedené obdobie tvorí čiastku 9 663,08 €, čistý výnos dosiahol 7 387,47 €. Od 1.8. do 31.12. 2014 bola zbierka vykonávaná na základe Rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok MV SR č. SVS-OVS3-2014/021224 a v tomto období sa podarilo vyzbierať sumu 10 374,88 € (hrubý výnos), po odpočítaní nákladov zbierky je čistý výnos vo výške 9 908,83 €. Celkový hrubý výnos verejnej zbierky za rok 2014 predstavuje čiastku 20 037,96 €. Je to najvyšší výnos v histórii zbierky a v porovnaní s výnosom roku 2013 bol dosiahnutý medziročný nárast o 12 380,34 €. Najvyššie výnosy na jednu pokladnicu sme zaznamenali v mestách Bratislava a Košice.

"Výnos použijeme na prípravu nevidiacich klientov na prácu s vodiacim psom – realizáciu kurzov priestorovej orientácie a samostatného pohybu," hovorí koordinátorka zbierky Ivana Potočňáková. "Ďalšia časť výnosu poputuje na podporu chovu a výcviku vodiacich psov. Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispievaním do zbierky Štvornohé oči pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím. Umožňujú im tak urobiť veľký krok smerom k samostatnosti."

V roku 2014 bola oficiálnym partnerom verejnej zbierky spoločnosť BILLA s.r.o., ktorá podporila aj výrobu nových postrojov pre psy vo výcviku. Ďalším partnerom bola spoločnosť OLEJÁR s.r.o., výrobca laminátových pokladníc v podobe psej mamy s dvoma šteniatkami. ÚNSS bude v tomto roku pokračovať v nahrádzaní pôvodných plyšových pokladníc laminátovými v krémovej, hnedej a čiernej farbe.

Do verejnej zbierky možno prispievať aj v tomto roku. Viac informácií sa môžete dočítať na web stránke venovanej zbierke Štvornohé oči.