Verejná zbierka Štvornohé oči 2015

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje od 1. januára do 21.decembra verejnú zbierku Štvornohé oči 2015. Zbierka sa koná na celom území Slovenska a možné je do nej prispieť dvomi spôsobmi:

  • vkladom dobrovoľného príspevku do uzavretých pokladníc s maketami vodiacich psov rozmiestnených na verejne prístupných miestach prevažne v obchodných centrách,
  • zaslaním príspevku v ľubovoľnej výške priamo na účet verejnej zbierky číslo 2148435659/ 0200.

ÚNSS realizuje zbierku Štvornohé oči od roku 2004 s cieľom podpory výcviku vodiacich psov a s ním súvisiacich aktivít, samostatného pohybu a orientácie ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

Verejná zbierka je zapísaná Ministerstvom vnútra SR v registri zbierok pod číslom 000-2014-033681. Prehľad použitia výnosu zbierky bude predložený MV SR a zverejnený na www.unss.sk po skončení zbierky v roku 2016.

Viac o zbierke Štvornohé oči sa dočítate na tomto odkaze.

Všetkým prispievateľom ďakujeme za ich podporu.